Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
29 Haziran 2022 Çarşamba
Hava Durumu
24 ° Açık Gökyüzü
Aliağa 982 Ada 3-4 Nolu Parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği Duyurusu

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İlçemizde yer alan mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş adına kayıtlı 982 ada 3 numaralı parsel ile mülkiyeti Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. adına kayıtlı 982 ada 4 numaralı parsele ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 02.06.2022 tarihli ve 5644 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanmış olup, Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 3. Maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un geçici 29. Maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 15.06.2022-14.07.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.

Serkan ACAR
Aliağa Belediye Başkanı 

 

982 Ada 3-4 Nolu Parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği Yazılar ve Plan 

E-Posta Adresi Giriniz