Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'e istinaden Belediye Meclisimizin 05.11.2013 tarih ve 204 sayılı kararı ile ihdas edilmiştir.

Müdürlüğümüz, 

  • Emlak ve İstimlak Birimi
  • İmar Uygulama Birimi 

olmak üzere 2 ana birimden oluşmaktadır.

Müdürlükte; 1 Müdür, 1 Şef, 1 Memur, 2 Harita Teknikeri, 1 Sözleşmeli Personel, 3 Aliağa Belediyesi Personel Ltd. Şti personeli bulunmaktadır.

Belediyemize ait taşınmaz malların envanterinin tutulması, 2886 sayılı Kanuna göre satış ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi, Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hallerde özel ve tüzel kişilerden taşınmaz mal satın alınması, kiralaması, trampa yapılması, intifa, irtifak hakkı tesisi ve tahsis işlemlerinin yanısıra belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ecrimisil ve tahliye işlemlerinin yürütülmesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve 2981 sayılı İmar Affını Kanunu kapsamındaki işlemleri yürütmek Emlak ve İstimlak Biriminin ana görevleridir.

2019 yılında müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan “İmar Uygulama” Biriminde ise; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16-17 ve 18. Madde uygulamalarının yapılmasının yanısıra, ilgili müdürlüklerden gelen yoldan ihdas, sınır düzeltilmesi vb. işlemler yürütülmektedir.

Emlak ve İstimlak Müdür Vekili

1989 Yozgat doğumludur. Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde “Şehir ve Bölge Planlama” alanında lisans eğitimi gördü. “Şehir ve Bölge Plancısı” ünvanı ile mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İLBANK A.Ş. bünyesinde yürütülen projelerde “Proje Yöneticisi” ve “Plan Müellifi” olarak görev aldı. 
Son olarak özel sektörde “Kamu İlişkileri Müdürü” olarak görev yaptı. 2022 yılında Aliağa Belediye Başkanlığı’nda çalışmaya başlamıştır. 2023 yılı Nisan ayından itibaren Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

E-Posta Adresi Giriniz