Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
29 Haziran 2022 Çarşamba
Hava Durumu
24 ° Açık Gökyüzü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'e istinaden Belediye Meclisimizin 05.11.2013 tarih ve 204 sayılı kararı ile ihdas edilmiştir.

Müdürlüğümüz, 

  • Emlak ve İstimlak Birimi
  • İmar Uygulama Birimi 

olmak üzere 2 ana birimden oluşmaktadır.

Müdürlükte; 1 Müdür, 1 Şef, 1 Memur, 2 Harita Teknikeri, 1 Sözleşmeli Personel, 3 Aliağa Belediyesi Personel Ltd. Şti personeli bulunmaktadır.

Belediyemize ait taşınmaz malların envanterinin tutulması, 2886 sayılı Kanuna göre satış ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi, Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hallerde özel ve tüzel kişilerden taşınmaz mal satın alınması, kiralaması, trampa yapılması, intifa, irtifak hakkı tesisi ve tahsis işlemlerinin yanısıra belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ecrimisil ve tahliye işlemlerinin yürütülmesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve 2981 sayılı İmar Affını Kanunu kapsamındaki işlemleri yürütmek Emlak ve İstimlak Biriminin ana görevleridir.

2019 yılında müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan “İmar Uygulama” Biriminde ise; 3194 sayılı İmar Kanununun 16-17 ve 18. Madde uygulamalarının yapılmasının yanısıra, ilgili müdürlüklerden gelen yoldan ihdas, sınır düzeltilmesi vb. işlemler yürütülmektedir.

Emlak ve İstimlak Müdür Vekili

1980 yılında Çanakkale de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Aliağa’da tamamladıktan sonra 2003 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardından 2 yıl Aliağa’da bir demir çelik fabrikasında İnsan Kaynakları ve İdari İşler Sorumlusu olarak çalıştı. 2007 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Edremit Tapu Müdürlüğünde memuriyete başladı. İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde görev yaparken 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2019 yılında kurumlararası geçiş yolu ile Aliağa Belediyesi’ne naklen atandı. Halen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde Müdür vekili olarak hizmet vermektedir.

E-Posta Adresi Giriniz