Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
28 Mayıs 2022 Cumartesi
Hava Durumu
25 ° Bulutlu
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Belediyemiz sınırları içinde yer alan inşaat ve tadilat ruhsatı almak isteyen imarlı arsaların onaylı uygulama imar planı kararları doğrultusunda imar durumu belgesini düzenlemek, yapı ruhsatı verilmesi işlemlerini yürütmek, yapı ruhsatında bulunan vizelerin yerinde kontrolünün yapılması ve verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca kat irtifakı, asansör işletme ruhsatı, bina yangın önlemleri raporu düzenlemek, kanal-kaldırım iştirak bedelini hesaplamak ve bedelin taşınmaz malikince yatırılmasını sağlamak, yapı kullanma izni vermek işlerini yürütmek gibi teknik ve uygulamaya dönük görevlerini ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde yapmaktadır.

Müdürlük; Kat irtifakı, asansör işletme ruhsatı, bina yangın önlemleri raporu düzenlemek, kanal-kaldırım iştirak bedelini hesaplamak ve bedelin taşınmaz malikince yatırılmasını sağlamak, yapı kullanma izni vermek,  Vaziyet planları onayı ve akabinde ilgili mevzuat uyarınca karayolu geçiş izin belgesi düzenlemek, Yapı Denetimi Uygulama yönetmeliği çerçevesinde yapı ruhsatı ile yapı kullanma belgesi sürecinde inşaat takipleri kontrol ve vizelerinin verilmesi, Belediyemizin diğer müdürlükleri ve kamu kurumları ile ilgili kanun ve yönetmeliklere göre görüş alışverişinde bulunmak, kaçak yapı takibi ve yıkım işlerini yürütmek gibi teknik ve uygulamaya dönük görevlerini ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde yapmaktadır.

Müdürlük 2 Memur, 6 Sözleşmeli Memur ve 15 Aliağa Belediyesi Personel Ltd. Şti Personeliyle faaliyet göstermektedir. 
 

Erdal Yıldırım
İmar ve Şehircilik Müdürü

1982 yılında Isparta Kayı köyünde doğdu. İlkokulu ve orta öğrenimini doğduğu köyde tamamladı. Liseyi Isparta Teknik Lisesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Resim ve Konstrüksiyon öğretmenliğinden 2007 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Enerji Bakanlığı Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santralında işe başlayarak 2016 Eylül ayına kadar çalıştı. Bu dönemde Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliğini de tamamlayıp Makine Mühendisi ünvanını aldı.

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Enerji Anabilim dalında yüksek lisans programına devam etmektedir.

Vatani görevini Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulunda yerine getirdi.

2016 Eylül ayında Aliağa Belediyesinde Makine Mühendisi olarak göreve başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalıştı. 2019 yılından itibaren Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

E-Posta Adresi Giriniz