Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
26 Şubat 2024 Pazartesi
Hava Durumu
13 ° Hafif Bulutlu
Yazı İşleri Müdürlüğü

Aliağa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü dışarıdan gelen bütün yazışmaların kayıt altına alınmasını, ilgili birimlere iletilmesini, cevap verilmesini, Belediyenin diğer birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların kayıt altına alınmasını ve postalanmasını yapar.

Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin toplanması, gündem oluşturulması ve karar alınması süreçlerindeki işlemleri yürütür. Ayrıca karar organlarının birbirleri ile belediye başkanının ve belediyenin diğer birimleri ile olan iletişiminin düzenli işleyişini yürütür.

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik 01.12.2015 tarih ve 307 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.

Evrak Kayıt Birimi

Belediyemizce Gelen - Giden resmi evrak ve dilekçelerin kayıt altına alınarak ilgili Müdürlüklere havalelerin yapılması, Kurum dışı giden evrakların gönderilmesi sağlanır.

Meclis Büro Birimi

Belediye Meclisi toplantılarının 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği”ne uygun olarak gerçekleştirilmesini, toplantı sonrasında kararların yazımını, sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilen görüntülere istinaden tutanakların yazımını yapmak.

Evlendirme Memurluğu

Evlendirme Memurluğuna usulüne uygun başvuruları kanunlar dâhilinde kabul eder. Deftere kayıt eder. Gerekli evrakları tamamlar ve nikâh akdi için gün verir. Makbuz karşılığı akit ücreti tahsil eder. Evlenme kütüğüne MERNİS tutanaklarına kayıtları geçirir. Cüzdanları hazırlar ve kayıtları Nüfus müdürlüğüne bildirir.

Nikah işlemleriyle ilgili bilgi için tıklayınız

Encümen Büro Birimi

Belediye Encümeni Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda gündem hazırlar. Encümende görüşülen tekliflerin geldiği şekliyle veya encümen görüşü doğrultusunda kararları yazıp, gereği için zimmet karşılığı ilgili müdürlüklere verilir.

Yazı İşleri Müdür Vekili

1972 yılında Aliağa’da doğdu. 1992 yılında 9 Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Mahalli İdareler Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Aliağa Belediyesi’nde çalışmaya başladı. 1992-2003 yılları arasında Hesap İşleri Müdürlüğü’nde görev yaptı. 2003-2010 yılları arasında Yazı İşleri Müdürlüğünde şef olarak görev yaptı. 2010-2011 arasında 1 yıl süreyle İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne vekâlet etti. 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. 2011 yılından 2021 yılına kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’nde Meclis Bürosu sorumlusu Uzman olarak görev yaptı. 2021 yılı Nisan ayından bu yana Yazı İşleri Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk annesidir.

E-Posta Adresi Giriniz