Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
Yazı İşleri Müdürlüğü

Aliağa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü dışarıdan gelen bütün yazışmaların kayıt altına alınmasını, ilgili birimlere iletilmesini, cevap verilmesini, Belediyenin diğer birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların kayıt altına alınmasını ve postalanmasını yapar.

Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin toplanması, gündem oluşturulması ve karar alınması süreçlerindeki işlemleri yürütür. Ayrıca karar organlarının birbirleri ile belediye başkanının ve belediyenin diğer birimleri ile olan iletişiminin düzenli işleyişini yürütür.

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik 01.12.2015 tarih ve 307 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.

Evrak Kayıt Birimi

Belediyemizce Gelen - Giden resmi evrak ve dilekçelerin kayıt altına alınarak ilgili Müdürlüklere havalelerin yapılması, Kurum dışı giden evrakların gönderilmesi sağlanır.

Meclis Büro Birimi

Belediye Meclisi toplantılarının 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği”ne uygun olarak gerçekleştirilmesini, toplantı sonrasında kararların yazımını, sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilen görüntülere istinaden tutanakların yazımını yapmak.

Evlendirme Memurluğu

Evlendirme Memurluğuna usulüne uygun başvuruları kanunlar dâhilinde kabul eder. Deftere kayıt eder. Gerekli evrakları tamamlar ve nikâh akdi için gün verir. Makbuz karşılığı akit ücreti tahsil eder. Evlenme kütüğüne MERNİS tutanaklarına kayıtları geçirir. Cüzdanları hazırlar ve kayıtları Nüfus müdürlüğüne bildirir.

Nikah işlemleriyle ilgili bilgi için tıklayınız

Encümen Büro Birimi

Belediye Encümeni Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda gündem hazırlar. Encümende görüşülen tekliflerin geldiği şekliyle veya encümen görüşü doğrultusunda kararları yazıp, gereği için zimmet karşılığı ilgili müdürlüklere verilir.

Yazı İşleri Müdür Vekili

1980 yılında Çanakkale de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Aliağa’da tamamladıktan sonra 2003 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardından 2 yıl Aliağa’da bir demir çelik fabrikasında İnsan Kaynakları ve İdari İşler Sorumlusu olarak çalıştı.

2007 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Edremit Tapu Müdürlüğünde memuriyete başladı. İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde görev yaparken 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2019 yılında kurumlararası geçiş yolu ile Aliağa Belediyesi’ne naklen atandı. 2023 Yılı Nisan ayına kadar Emlak ve İstimlak Müdürü olarak görev yaptı. Ardından bir süre Temizlik İşleri Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2024 yılından itibaren Yazı İşleri Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır. 

Evli ve bir erkek çocuk annesidir.

E-Posta Adresi Giriniz