Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
20 Nisan 2024 Cumartesi
Hava Durumu
14 °
Temel Değerlerimiz

Katılımcı yerel yönetim anlayışı ile çözüm odaklı, tarafsız, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetime sahip olmak

Uluslararası kalite standartlarında belediyecilik hizmetleri sunmak.

Teknolojiyi yakından takip ederek Aliağa halkının azami düzeyde yararlanmasını sağlamak

Tüm kaynakların amacına uygun, etkin ve verimli kullanımını sağlamak.

Doğal, tarihî, kültürel mirasa ve geleneksel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak

Tüm paydaşlarımızın katılımı ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak

Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak

Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek

Sosyal belediyecilik anlayışı ile pozitif farkındalık sağlamak

E-Posta Adresi Giriniz