Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

Belediye Zabıtası beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel Zabıta kuvvetidir.

Müdürlüğümüz 5393 sayılı belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümleri gereği Aliağa İlçe sınırları içerisinde görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup bu amaçla Belediye meclisi tarafından alınan Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken veya ilgili Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler ile belirtilen Emir ve Yasaklara uymayanlar hakkında Mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

1985 Aliağa doğumludur. İlk ve Orta öğrenimini Aliağa’da tamamladı. 2006 yılında Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksekokulu, Elektrik bölümünü bitirdi. 2007-2016 yılları arasında sırasıyla 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı (Çiğli/İzmir) ve 8’nci Ana Jet Üs Komutanlığında (Diyarbakır/Bağlar) Jet Uçak Mekanik Teknisyeni olarak görev yaptı.

Lisans öğrenimi 2011 yılında Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünde tamamladı. 2017 yılında Aliağa Belediyesinde çalışmaya başladı. 2018 yılında 657 sayılı D.M.K.nun ilgisi maddesi uyarınca Zabıta Müdürlüğü bünyesine Zabıta Memuru olarak atandı. 2019 -2021 yılları arasında İşletme ve İştirakler Müdür Vekili görevini sürdürdü. 2021 yılı Kasım ayından bu yana Zabıta Müdür Vekilliği görevini yürütmektedir. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.

E-Posta Adresi Giriniz