Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
26 Ekim 2021 Salı
Hava Durumu
12 ° Açık Gökyüzü
Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

Belediye Zabıtası beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel Zabıta kuvvetidir.

Müdürlüğümüz 5393 sayılı belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümleri gereği Aliağa İlçe sınırları içerisinde görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup bu amaçla Belediye meclisi tarafından alınan Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken veya ilgili Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler ile belirtilen Emir ve Yasaklara uymayanlar hakkında Mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

Mustafa Tahir Acar
Zabıta Müdürü

1981 yılında Akşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Akşehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisans mezunudur. 2001-2009 yılları arasında askerlik görevini ifa edip uzman erbaş olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yaptı. 

2009 yılı itibariyle Aliağa Belediyesi Zabıta müdürlüğünde çalışmaya başladı. 2019 yılından itibaren Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Evli ve iki çocuk babasıdır.

E-Posta Adresi Giriniz