Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
26 Şubat 2024 Pazartesi
Hava Durumu
13 ° Hafif Bulutlu
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında;

  • Belediyenin bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak, muhasebe hizmetleri ile mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.
  • Belediyemiz sınırları içerisinde; vergi alınmasını gerektirir faaliyette bulunan mükelleflerimizin kanuni mevzuattan kaynaklı tüm vergilerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmak.
  • Öz kaynaklarını verimli ve etkili bir şekilde yöneterek gelir ve giderlerin yönetimsel ve yasal yükümlülükleri açısından en ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak.
  • Belediyenin finansal kaynağını doğru ve rasyonel bir biçimde değerlendirmek,

görevlerini yürütür.

Müdürlük, Sayıştay ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişlerinin denetim ve kurumlarına hesap vermekle yükümlüdür.

Mali Hizmetler Müdürü

1986 yılında Van/Bahçesaray doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Van’da tamamladı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünden “İstatistikçi” olarak mezun oldu. 2010- 2019 yılları arası Eyüpsultan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görev yaptı. 2019 yılında naklen atama ile Aliağa Belediyesi’nde göreve başladı. 2019 yılından itibaren Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

E-Posta Adresi Giriniz