Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
Destek Hizmetler Müdürlüğü

Destek Hizmetler Müdürlüğü, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Aliağa Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih ve 4/12 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Destek Hizmetler Müdürlüğü'nde 6 Memur, 1 Aliağa Belediyesi Personel Ltd. Şti personeli hizmet vermektedir.

Müdürlük

  • İhale İşleri Birimi
  • Satın alma Birimi'nden oluşur.

Destek Hizmetler Müdürlüğü, Müdürlükler tarafından ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde ihale ve doğrudan temin yoluyla temin ederek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlama konusunda faaliyet sürdürür. 

Erdal Yıldırım
Destek Hizmetleri Müdürü

1982 yılında Isparta Kayı köyünde doğdu. İlkokulu ve orta öğrenimini doğduğu köyde tamamladı. Liseyi Isparta Teknik Lisesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Resim ve Konstrüksiyon öğretmenliğinden 2007 yılında mezun oldu.
Mezuniyetinin ardından Enerji Bakanlığı Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santralında işe başlayarak 2016 Eylül ayına kadar çalıştı. Bu dönemde Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliğini de tamamlayıp Makine Mühendisi ünvanını aldı.
Vatani görevini Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulunda yerine getirdi. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Enerji Anabilim dalında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 
2016 Eylül ayında Aliağa Belediyesinde Makine Mühendisi olarak göreve başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalıştı. 2019 yılından itibaren Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptı. 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Destek Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır. 
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
 

E-Posta Adresi Giriniz