Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
Hukuk İşleri Müdürlüğü

Aliağa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Belediye Başkanınca verilen yetki sınırları içinde çözümler getirmekle görevli olup, tüm yargı mercileri önünde Belediye Başkanı adına Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli savunmaların hazırlanmasını sağlamak,  leh ve aleyhte açılan icra takiplerini ve tüm hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Başkanlık Makamı ve Belediye Birimlerinin çözemedikleri, tereddüde düştükleri hususlarda görüş bildirir. Yönetmelik ve yönerge taslakları hazırlamak ya da diğer birimlerce hazırlanan taslakları hukuksal açıdan gözden geçirmek işlerini yürütür. Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin alınmasına, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olur. Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesinde; adaletli, eşit, objektif ve tarafsızlık içinde hareket etmeyi esas alır.

Müdürlükte 2 Avukat ve 2 büro personeli olmak üzere 4 personel görev yapmaktadır. 
 

Gupset Atabek Bildirici
Hukuk İşleri Müdürü

1984 yılında Sinop’ta dünyaya geldi. İlköğretim ve lise öğrenimini Sinop’ta tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir müddet serbest avukatlık yaptı. 2011 yılında Aliağa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde göreve başlamış olup, 06.09.2019 tarihinden itibaren Aliağa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

E-Posta Adresi Giriniz