Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
Bilgi İşlem Müdürlüğü

Aliağa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, 03.09.2019 tarih ve 350 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulmuş olup, 03.12.2019 tarih ve 429 sayılı Meclis kararı ile Yönetmeliği onaylanmıştır.

Belediye hizmetlerini etkin ve verimli kılabilmek amacıyla sistem otomasyonunu kurmak ve gelişen teknolojiyi takip ederek bilgisayar ağını tüm birimlere yaymak müdürlüğün ana görevidir. Veri tabanı sistemlerinin kurulması, yönetilmesi, performans ayarlarının yapılması ile yazılım, donanım ve program ihtiyaçlarını temin etmek ve güncellemek Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün yürüttüğü görevler arasındadır.

Belediyemizin, kurum personellerine internet, e-posta ve paylaşım klasörü erişimlerinin verilmesi ve e-posta güvenliğinin sağlanması konusunda çalışır. Belediyemizin ağ altyapısının yapılandırılması ve sürekliliğinin sağlanmasında ve mevcut ağ altyapısı alanında tüm kablolama işlemlerinin gerçekleştirilmesinde görevli olup güvenlik duvarı ve içerik filtreleme işlemleri ile belediyemizde “Güvenli İnternet” bağlantısı sağlanması konusunda etkin olarak çalışır. Belediye otomasyonu ile birlikte tüm müdürlüklerin hizmetlerinde talep edilen süreçler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, yazılım ekibi yazılım çalışmalarını yürütür. Geliştirilmiş yazılımların bakım, güncelleme ve desteğinin sağlanması konusunda görevlidir.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 • Kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesini sağlamak.
 • Bilgi Sistemi içerisinde kullanılan verilerin güncel tutulması ile ilgili olarak; saha taraması, kamu kurum kuruluşları ile veri alış verişi ve koordinasyonu, müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması, mal ve hizmetlerin satın alınması ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek.
 • Belediyenin tüm birimlerinde bilgisayar destekli kaliteli hizmet sunmak amaç ve hedeflerine göre ihtiyaç duyulan yazılımları ve donanımları temin etme gerekli sistemi kurma ve de tüm belediyedeki yazılım ve donanımların işleyişini sağlamak.
 • Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımların koordinesini sağlamak ve verimli bir şekilde uygulamasını yapmak ve yaptırmak, sistemin her an faal olmasını, günlük haftalık ve aylık olarak sürekli yedeklenmesini sağlamak.
 • Belediyenin bilişim sistemleri altyapısını kurmak, yürütmek, yönetmek, gereken sistemlerin tedarik ve bakımlarını gerçekleştirmek.
 • Belediyenin ihtiyaç duyduğu telekomünikasyon sistemlerinin yönetim, temin, tesis, bakım ve onarımlarını yerine getirmek
 • Belediye de kurulu Bilişim Sistemlerinin verimli ve doğru kullanılabilmesi amacıyla; Belediye personeline kurum genelinde eğitim verilmesini veya düzenlenmesini sağlamak.
 • Belediyenin Bilgi Güvenliği politikalarını oluşturmak. Güncellenen mevzuatlar ve teknik gereklilikler nedeniyle yapılması gereken çalışmaları koordine etmek, hayata geçirmek.
 • Bilgi Güvenliği politikası çerçevesinde kurum içi farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitimler ve teknik çalışmaları yerine getirmek.
 • Kullanıcılara ait kullanım kayıtlarını ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde saklamak, kontrol etmek, gerekli durumlarda kurum güvenliği için önlem almak.
 • Yönetim Bilgi Sistemlerini, Elektronik Arşiv Sistemlerini ve Kent Bilgi Sistemlerini oluşturmak, yönetilmesini ve kullanılmasını sağlamak.
 • Belediye ihtiyaçları ve mevzuat güncellemeleri doğrultusunda sistem analizi, program yazımı ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını ve ihtiyaçların giderilmesini sağlamak.
 • Belediyede kullanılmakta olan donanımları ve uygulamaları koordine etmek ve verimli bir şekilde çalışır lığını sağlamak. İhtiyaç duyulan donanımların yenilenmesi bakımını uygulamaların yazımını veya teminini gerçekleştirmek.
 • Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak.
 • Mevzuatlar çerçevesinde kurum dışı paydaşlarla bilişim sistemleri entegrasyonu, bilgi paylaşımı iş ve işlemlerini yerine getirmek.
 • Yönetim Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri Elektronik Arşiv Sistemlerinin uygulamalarının E-Devlet stratejileri kapsamında yayınını yapmak ve gerekli güncellemeleri takip etmek.
 • Yönetim Bilgi Sistemleri Elektronik Arşiv Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi uygulamalarıyla ilgili, proje ve işlemler doğrultusunda müdürlük personeline eğitimlerin verilmesini, veri girişlerinin kontrol ve takip edilmesini sağlamak.
 • Belediye hizmetlerinin sunulması amacıyla, ihtiyaç duyulan web siteleri ve mobil uygulamaları yapmak, yaptırmak, bakımlarını ve işletilmesini sağlamak.
 • Akıllı Şehircilik, Yönetilebilir Şehir uygulamaları konusunda çalışmalar yapmak.
 • Yürürlükteki mevzuata göre Belediyenin fiziksel ve elektronik arşivlerin yönetilmesi, üretilmesi ve saklanması; fiziksel ve elektronik arşivlerin belediyenin müdürlük ve personeline verilen yetki dâhilinde kullandırılması için gereken çalışmaları yapmak.
Bilgi İşlem Müdürü

1980 Manisa Doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimi Manisa da tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2000 ve 2014 yılları arasında PETKİM Petrokimya Holding A.Ş Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde Sistem ve Network Uzmanı ve Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Uzmanı olarak çalışmıştır. 2014 yılı mayıs ayından itibaren Aliağa Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2019 Kasım ayından itibaren Aliağa Bilgi İşlem Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.

E-Posta Adresi Giriniz