Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
Arşiv Müdürlüğü

Arşiv Müdürlüğü, Aliağa Belediye Meclisinin 03.01.2023 tarih ve 2023/8 sayılı kararı ile kurulmuş olup, 09.02.2023 tarih ve 28 sayılı Meclis kararı ile Müdürlük yönetmeliği onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Arşiv Müdürlüğü Aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir: 

 • Arşiv Müdürlüğü, teslim edilen arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdür.
 • Arşiv mevzuatını ve değişiklikleri takip ederek kuruma uyarlanmasını sağlamak.
 • Müdürlüklerin belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzemeler için birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek.
 • Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin mevzuat çerçevesinde gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek.
 • Elektronik ortamda oluşturulan ve fiziki ortamda teşekkül eden arşiv evraklarının, ihtiyaç halinde en uygun zaman ve formatta sunulmasını sağlamak.
 • Kurum arşivinin, standartlara uygun koşullarda oluşturulmasını sağlamak ve idare etmek.
 • Kurum arşiv malzemelerinde gerekli görülen tamir/onarım ile ciltleme faaliyetlerini yürütmek.
 • Arşiv alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu gelişmeleri kurum arşiv süreçlerine yansıtmak,
 • Kurum arşivi bünyesinde kurulacak olan ayıklama ve imha komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak ve imha işlemlerini yürütmek,
 • Birimlerde arşiv iş süreçlerinin takip edilerek, oluşan yeni arşiv envanterlerini belirlemek ve mevzuata uygun şekilde düzenlenmek.
 • Belediye Başkanlık makamınca verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek.
Handan Çetiner Şirin
Arşiv Müdürü

1972 Sivas Gemerek doğumludur. Lise eğitimini Aliağa’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunudur. 1993 yılında Aliağa Belediyesi’nde Zabıta Memuru olarak memuriyete başladı. Belediyenin birçok servisinde memurluk ve şef görevlerinde çalıştı. Park Bahçeler Müdürlüğünün ardından 2019 yılına kadar Temizlik İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 15 Ağustos 2019- Şubat 2021 tarihleri arasında Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. Şubat 2021'den itibaren 22 yılı Eylül ayına kadar Temizlik İşleri Müdür Vekili olarak görev yaptı. 2022 yılı Ekim ayından 2024 yılı Nisan ayına kadar Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Arşiv Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

E-Posta Adresi Giriniz