Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
Yönetim Şeması
Serkan ACAR
Belediye Başkanı
Osman Küçükalioğlu
Özel Kalem Müd.
Mesut ÖZTÜRK
Başkan Yardımcısı
Kürşat B. TURAN
Başkan Yardımcısı
Mustafa Tahir ACAR
Başkan Yardımcısı
Cahit AYAN
Başkan Yardımcısı
Güven DEMİRAĞ
Başkan Yardımcısı
Gubset A. Bildirici
Hukuk İşleri Md.
Ali Osman Karatekin
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.
Erdal Yıldırım
Destek Hizmetler Md.
Engin Memiş
Fen İşleri Md.
Selami Yayla
Makine İkmal Bakım ve Onarım M.V
Serap Cerrahoğlu
Kültür ve Sosyal İşler Md. Yön.
Seçil Ö. Zenginoğlu
Plan Proje Md.
Gülderen Kökmen
Park ve Bahçeler Müdür V.
Alpaslan Kaya
Ulaşım Hizmetleri Md.
Dr. Ali Seydioğlu
Sağlık İşleri Md. V.
Haydar Umus
Mali Hizmetler Md.
Sait Eslek
Zabıta Md.
Salih İşim
AR-GE M.
Şirin Alkaya
Yazı İşleri Müdür V.
Harun Selim Tosun
Muhtarlık İşleri Md.
İbrahim Bozalan
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Özgür Uslu
Tesisler M.
Fahrettin Akış
Bilgi İşlem Md.
Ramazan Özdal
Temizlik İşleri Md. V.
Esra Duran
İmar ve Şehircilik Müdür V.
Ozan Turan
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür V.
Timur Türkmen
Emlak ve İstimlak Müdür V.
Handan Çetiner Şirin
Arşiv Müdürü
E-Posta Adresi Giriniz