Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
09 Ağustos 2020 Pazar
Hava Durumu
31 ° Dağınık Bulutlar
Yönetim Şeması
Serkan Acar
Belediye Başkanı
Hakan Şimşek
Başkan Yardımcısı
Kürşat B. Turan
Başkan Yardımcısı
Cahit Ayan
Başkan Yardımcısı
Serhat Aras
Başkan Yardımcısı
Osman Küçükalioğlu
Özel Kalem Md.V
Handan Çetiner Şirin
Muhtarlık İşleri Md.V
Devrim Rıfat Kaya
Fen İşleri Md.V
Sait Eslek
İşletme ve İştirakler Md.V
Ozan Turan
Çevre Koruma ve Kontrol Md.V
Ali Osman Karatekin
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.V
Serap Cerrahoğlu
Kültür ve Sosyal İşler Md.V
Adil Çağlar
Park ve Bahçeler Md.V
İbrahim Bozalan
Tesisler Müdürü
Erdal Yıldırım
İmar ve Şehircilik Md.
Gubset Atabek Bildirici
Hukuk İşleri Md.V
Seçil Öztürk Zenginoğlu
Plan Proje Md.V
Mustafa Tahir Acar
Zabıta Müdürü
Özgür Uslu
Yazı İşleri Md.V
Şirin Ertem
Emlak ve İstimlak Md.V
Ahucan Peker
Destek Hizmetler Md.V
Melis Erkoç
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.V
Hüseyin Akar
Temizlik İşleri Md.V
Fahrettin Akış
Bilgi İşlem Md.V
Haydar Umus
Mali Hizmetler Md.V
E-Posta Adresi Giriniz