Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
Sağlık

Aliağa’da 20 resmi Sağlık Kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar; (1) İlçe Sağlık Müdürlüğü, (1) Devlet Hastanesi, (1) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, (12) Aile Sağlığı Merkezi (31 Aile Hekimliği Birimi), (1) Sağlık Evi, (4) Acil 112 Yardım İstasyonu bulunmaktadır. Aliağa'da 1 Özel Sağlık Kuruluşu (Aliağa Tıp Merkezi) bulunmaktadır.

Aliağa'daki resmi Sağlık kuruluşlarında 2019 rakamlarına göre (87) doktor görev yapmaktadır. Doktorların kurumlara göre dağılımı; Devlet Hastanesi (56), İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde (3), Aile Hekimi olarak Aile Sağlığı Merkezleri'nde (30).

Aliağa’da bir doktor başına 3 bin 171 kişi düşmektedir.

Aliağa’da bulunan tek hastane 65 yataklı Aliağa Devlet Hastanesi’dir.  2004 yılında hasta kabulüne başlanmıştır. Hastane yaklaşık 13.752 m2 alan üzerine zeminde 11812 m2 olmak üzere toplam 6723 m2 kapalı alan içermektedir.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nin tam kapasite ile hizmete girmesi ve İzmir- Aliağa Metro Standartlı demiryolu ulaşımının sağlanması ile ilçe nüfusunun artacağı öngörüldüğünden, hastaneye 100 yataklı bir ek bina yapılması ve mevcut Prefabrik Poliklinik binasının genişletilmesi planlanmaktadır.

Aliağa’da bir Özel hastane yoktur.

Aliağa Tıp Merkezi ilçede vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaktadır.

İzmir İlinde olduğu gibi Aliağa'da da 14.05.2007 tarihinde Aile hekimliği Pilot uygulamasına başlanmıştır. Uygulama ile vatandaşların aile hekimine kayıt olmasını sağlayan uygulama başlamıştır. Bu uygulama ile vatandaşlar istediği Aile Hekimini seçebilmektedir.

Aile Sağlığı Merkezleri

Bulunduğu Yer

Aile hekimliği Birimi

1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Hükümet Konağı Yanı

4 Adet

2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Aliağa Sosyal Konutlar

3 Adet

3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

AÇS Merkezi (Yalı Mh)

2 Adet

4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Helvacı Mh.

2 Adet

5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 

Yeni Şakran Beldesi  

2 Adet

6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 

Devlet Hastanesi Karşısı

4 Adet

7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 

Cezaevi

4 Adet

8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 

Cezaevi

4 Adet

9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 

Cezaevi

4 Adet

10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 

Cezaevi

4 Adet

11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 

Belediye Karşısı

5 Adet

12 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 

Siteler Mahallesi

5 Adet

 

ALİAĞA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ

Türkiye’nin dördüncü İzmir’in ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesinde Aliağa Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi’yle diğer kurum ve kuruluşların katkılarıyla kurulacak olup, projeyle ilgili süreç devam etmektedir.

Hastane, Türkiye’de çevresel faktörlere bağlı hastalıklar konusunda hizmet verecek ilk hastane olacaktır. İki yüz üstü yatak kapasitesi ile hizmet verilmesi planlanan hastane tamamlandığında yanık ünitesi ve mikrocerrahi gibi bölümler yer alacaktır. Hastane ayrıca sağlık birimlerinin yanı sıra yanık ünitesi, basınç odası ve hiperbarik oksijen odası da bulunacaktır.

Aliağa Belediyesi tarafından yer tahsisi sağlanan proje ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından onay çıkmış ve projenin gerçekleştireceği bölgenin planlamasıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.

2020 yılı Mart ayında ‘Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ amaçlı 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kesinleşmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne, İzmir Valiliğine, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na da bildirilmiştir.

İlgili kurumlara gönderilen genelgeye göre; İzmir ili Aliağa ilçesi 425 numaralı parselde hazırlanan “Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi” amaçlı 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 97- 102.maddeleri ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylanan imar planı teklifleri daha sonra ilan ve askı işlemleri tamamlanmak üzere İzmir Valiliğine gönderilmiştir. İmar planına ait paftalar ile plan açıklama raporları 30.12.2019 -29.01.2019 tarihleri arasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği’nin ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmış olup askı süresi içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imar plan itirazları Bakanlık tarafından uygun bulunmamıştır.   

200 yatak kapasiteli olacak Hastane ile sadece tedavi değil, aynı zamanda taramalar ve periyodik muayeneler ile önleyici sağlık hizmetleri sunulması da planlanmaktadır.

 

Muğla Yamaç Paraşütü
03/x Fotoğraf
Lüfen indirmek istediğiniz çerçeve modelini seçiniz
Paylaş
E-Posta Adresi Giriniz