Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
02 Ekim 2020 Cuma
Hava Durumu
19 ° Açık Gökyüzü
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi

2019 yılında başlayan dijital altyapı projelerimizden biri de Aliağa’ya ilişkin Mekânsal Adres Kayıt Sistemi(MAKS) projesidir.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS), Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistemdir. Sistemin Aliağa ilçesi verileriyle kullanılabilir hale gelmesi için çalışmalarımız sürmektedir.

Projemizle;

  • Metinsel olarak yönetilen Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) mekânsal bir boyut kazandırılarak daha etkin ve fonksiyonel bir altyapının oluşturulması,
  • Mekânsal adres verisinin mevcut standartlara uygun şekilde paylaşımına yönelik veri paylaşım altyapısının oluşturulması,
  • İki ayrı sisteme veri girişine ihtiyaç duyulmaksızın bu sistemlerin güncel tutulmalarına olanak sağlayacak entegrasyon servislerinin hazırlanması,
  • Yapı belgelerinin daha etkin, hızlı, verimli ve hatasız bir şekilde düzenlenmesi ve gerek Mekânsal UAVT gerekse yetkili idare sistemleri ile entegrasyonuna olanak sağlayacak altyapının oluşturulması, Vatandaşların, adres bileşenleri ve yapı belgeleri ile ilgili süreçlere daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmelerine yönelik bir altyapının oluşturulması hedefleri gerçekleştirilmektedir.
     

Bu kapsamda 10.06.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar 6640 numarataj üzerinde işlem yapılmıştır

Muğla Yamaç Paraşütü
03/x Fotoğraf
Lüfen indirmek istediğiniz çerçeve modelini seçiniz
Paylaş
E-Posta Adresi Giriniz