Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
01 Ekim 2020 Perşembe
Hava Durumu
20 ° Açık Gökyüzü
Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi Kitabı Yayına Hazırlanıyor
18 Nisan 2020

Aliağa Kent Kitaplığı’na yeni bir eser daha geliyor
Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık yerel kültür mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı’na bölge tarihi ve kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak yeni bir eser kazandırıyor.
Kültür yayınları kapsamında son beş yılda Aliağa Kent Kitaplığı’na birbirinden değerli kitaplar kazandıran Aliağa Belediyesi, serinin 13’üncü eseri olarak ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ kitabını da yayına hazırlıyor.
"Aliağa ve Çevresi ile Birlikte Güzelhisar", ‘Foça: Su, Deniz, Gediz’ ve ‘Aliağa Cumhuriyet Dönemi’ adlı eserlerin de yazarı olan, yerel tarihçi araştırmacı yazar Cevat Yıldırım tarafından kaleme alınan eser 160 sayfadan oluşuyor.
Yazar eserinde, Yörüklerin Asya yaylalarından çıkıp, Anadolu’ya gelişlerini tarihi bir perspektif içinde öykülendiriyor. Yörüklerin Türk tarihindeki rolleri ve yaşam biçimleri görsellerle detaylıca okuyucuya sunuluyor. Aliağa’da bulunan Hacıömerli, Kalabak, Karaköy, Çıtak ve Karakuzu gibi köylerin geçmişte Yörükler için önemli yerleşim bölgelerinden olduğu belirtilen eserde, bu bölgelerdeki Yörüklerin tarihi, sosyal ve ekonomik durumları ana çizgileriyle anlatılıyor. Araştırmacı yazar Cevat Yıldırım gerek tarihi çalışmalarını gerek bölgede yaşamlarını sürdüren Yörüklerden edindiği güncel bilgileri bu kitapta bir araya getiriyor.
14.Yüzyılın başlarından itibaren Yunt Dağı, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde ise Dumanlı Dağı coğrafyasında yaşayan Yörüklerin, kültürü ve bugüne ulaşan folklorik mirasını anlatan kitap, Derici Yörüklerinin özelinde Yörüklerin yaşamını okuyucuya aktarıyor.
Yayın aşamasında son hazırlıkları yapılan eser yakın bir zamanda Aliağa Kent Kitaplığı’ndaki yerini alacak ve Aliağa Belediyesi tarafından tarih severlere ücretsiz olarak dağıtılacak.

İÇİNDEKİLER
Sunuş
Önsöz
Yörük-Yüğrük
Oğuzlar
Oğuz boyları
Oğuz Kağan kimdir
Selçuklular ve Oğuzlar
Dandanakan Savaşı ve Sonrası
Türkmenler
Doğu Anadolu Taraflarında Türkmen Beylikleri
Asya’dan Anadolu’ya Gelen Türkmen Boyları ve Oymakları
Bozulus Türkmenleri Anadolu’ya Yayıldı
İlk Kez Yörük Adı
Oğuzların Boy Düzeni
Oğuz Boyları ve Yerleştikleri Yerler
Askeri Sınıf Olarak Yörük
Yörüklerin Yaşam Düzeni Niçin Bozuldu
Yörüklerde Günlük ve Mevsimlik Yaşam
Genelde Yörüklerde ve Hayvanlarında Görülen Hastalıklar
Yörüklerle İlgili Az Bilinen Konular
Yayla ve Yaylacılık
Yörüklerde Dokuma
Yörüklerde Çadır
Osmanlı Devleti Konar-Göçerleri Yerleştirmek İstiyor
XVII. Yüzyıl Sonlarında Mecburi Yerleştirme Oldu
Osmanlı Döneminde Anadolu’da Konar Göçerlerin Yerleştirilmesi
Konar Göçerlerin Toprağı Bırakma Sebepleri
Tanzimat Sonrası Yörük İskânı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ataları Yörük müydü?
Yunt Dağı ve Önemi Nedir
Yunt Dağı Yöresinde Bazı Yörük Grupları
XVI YY. Güzelhisar Kazası Çevresinde Yörük Cemaatleri
Aşiretlerin İsim Alması
XVI. YY. Yunt Dağı’nda Yörük Oymakları
Elliciyan-ı Yunt Dağı Yörükleri’nin Dağılıp Yerleştikleri Alanlar
Saruhan Yörükleri Defterleri
Saruhan Sancağı’ndan Dağılan Yörükler
Bozulus Batı Anadolu’ya Kadar Gitti
Derici Yörükleri
Derici Yörükleri Padişahtan Yardım İstedi
Günümüzde Ovacık Yaylası
Ovacık Yaylası’na Çıkmak
Derici Aşireti Karakuzu Köyü’ne Geldi
Ovacık Yaylası’nda Gün Nasıl Yaşanır
Derici Aşireti’nin 1844-1845 Yıllarında Güzelhisar Temettü’at Defterleri
Derici Aşireti’nde Üretim
Derici Yörükleri’nde Halk Hekimliği
Günümüzde Çıtak Köyü
Günümüzde Karakuzu Köyü
Sonuç
Dizin
Kaynakça

Diğer Haberler
Muğla Yamaç Paraşütü
03/x Fotoğraf
Lüfen indirmek istediğiniz çerçeve modelini seçiniz
Paylaş
E-Posta Adresi Giriniz