Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
28 Eylül 2021 Salı
Hava Durumu
22 ° Açık Gökyüzü
Aliağa İlçesi, Bozköy Mahallesi, 9 Ada 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemiz Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 178 sayılı kararıyla uygun görülen İzmir İli, Aliağa İlçesi, Bozköy Mahallesi, 9 Ada 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 05.404 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 27.07.2021-27.08.2021 tarihleri arasında 1 Ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur. 
 

E-Posta Adresi Giriniz