Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
27 Ekim 2021 Çarşamba
Hava Durumu
12 ° Açık Gökyüzü
193 Numaralı İmar Planı Askı İlanı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlçemiz Kalabak Mahallesi tapulama sahasında bulunan 155 ada 1 parsel numaralı parseli kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenleme Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 193 numaralı parselasyon planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen'ince 02.09.2021 tarih ve 96772592.302.03-01.621 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 193 numaralı parselasyon planı, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesine istinaden Belediyemiz internet sitesinde 22.09.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

E-Posta Adresi Giriniz