Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
28 Ocak 2021 Perşembe
Hava Durumu
3 ° Hafif Bulutlu
Aliağa Belediyesi Kırtasiye Malzemesi Alımı Yapacak
06 Ocak 2021

Aliağa Belediyesi Tesisler Müdürlüğü, kırtasiye malzemeleri mal alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

25 kalem kırtasiye alım işini kapsayan ihale 12 Ocak Salı günü saat 11.00’da Aliağa Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzemeleri 335 takvim günü içerisinde peyder pey ihtiyaç doğrultusunda 31 Aralık 2021 tarihine kadar Aliağa Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’ne teslim edecek. İhaleye katılmak isteyen firmalar ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

Diğer Haberler
Muğla Yamaç Paraşütü
03/x Fotoğraf
Lüfen indirmek istediğiniz çerçeve modelini seçiniz
Paylaş
E-Posta Adresi Giriniz