Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
221 Numaralı Parselasyon Planının İlanı

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 
İLAN

İlçemiz Çakmaklı tapulama sahasında bulunan 41 ada 12,13 ve 18 nolu parseller ile 61 ada 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 221 numaralı parselasyon planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenince 30.05.2024 tarih ve 96772592. 110.04-324 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

221 numaralı parselasyon planı Belediye ilan panosunda 02.07.2024 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmaz sahiplerine ilanen duyurulur.

Serkan ACAR
Belediye Başkanı

E-Posta Adresi Giriniz