Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
212 Numaralı Parselasyon Planının İlanı

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
İLAN

İlçemiz Bozköy tapulama sahasında bulunan 130, 135, 156, 337, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 373, 388, 390, 396, 879, 911, 914, 915, 923, 937, 950, 969, 977, 988, 1004, 1035, 1037, 1091, 1104, 1106, 1109, 1117, 1120, 1152, 1158, 1227, 1255, 1311, 1312, 1341, 1416, 1417, 1421, 1422, 1424, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1466, 1467, 1474, 1476, 1477, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1539, 1757 ve 1758 nolu parseller ile 1 ada 1 nolu parsel, 2 ada 1 nolu parsel, 3 ada 1 nolu parsel, 4 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 27 ada 1 ve 2 nolu parseller, 29 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 212 numaralı parselasyon planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenince 30.05.2024 tarih ve 96772592. 110.04-326 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
212 Numaralı Parselasyon Planı Belediye ilan panosunda 02.07.2024 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmaz sahiplerine ilanen duyurulur.

Serkan ACAR
Belediye Başkanı
 

E-Posta Adresi Giriniz