Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
08 Aralık 2021 Çarşamba
Hava Durumu
10 °
Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi

Türkiye’nin dördüncü İzmir’in ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesinde Aliağa Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi’yle diğer kurum ve kuruluşların katkılarıyla kurulacak olup, projeyle ilgili süreç devam etmektedir.

Hastane, Türkiye’de çevresel faktörlere bağlı hastalıklar konusunda hizmet verecek ilk hastane olacaktır. İki yüz üstü yatak kapasitesi ile hizmet verilmesi planlanan hastane tamamlandığında yanık ünitesi ve mikrocerrahi gibi bölümler yer alacaktır. Hastane ayrıca sağlık birimlerinin yanı sıra yanık ünitesi, basınç odası ve hiperbarik oksijen odası da bulunacaktır.

Aliağa Belediyesi tarafından yer tahsisi sağlanan proje ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından onay çıkmış ve projenin gerçekleştireceği bölgenin planlamasıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.

2020 yılı Mart ayında ‘Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ amaçlı 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kesinleşmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne, İzmir Valiliğine, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na da bildirilmiştir.

İlgili kurumlara gönderilen genelgeye göre; İzmir ili Aliağa ilçesi 425 numaralı parselde hazırlanan “Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi” amaçlı 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 97- 102.maddeleri ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylanan imar planı teklifleri daha sonra ilan ve askı işlemleri tamamlanmak üzere İzmir Valiliğine gönderilmiştir. İmar planına ait paftalar ile plan açıklama raporları 30.12.2019 -29.01.2019 tarihleri arasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği’nin ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmış olup askı süresi içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imar plan itirazları Bakanlık tarafından uygun bulunmamıştır.   

200 yatak kapasiteli olacak Hastane ile sadece tedavi değil, aynı zamanda taramalar ve periyodik muayeneler ile önleyici sağlık hizmetleri sunulması da planlanmaktadır.

Muğla Yamaç Paraşütü
03/x Fotoğraf
Lüfen indirmek istediğiniz çerçeve modelini seçiniz
Paylaş
E-Posta Adresi Giriniz