Seyyahların İzinde Aliağa

Üretilen her türlü yazılı ve görsel bilgi o yerleşimin belleğini
oluşturmaktadır; tarih içindeki yeri ve konumu, kalıntıları,
bıraktıkları, ürettikleri ve yaşanmışlıklarıyla… Seyyahlar, geleceğe
mektup yazıp, kuşaklar boyunca belleklerde seyahatleriyle iz
bırakanlardır.
Seyahatnameler ise, bir yerdeki doğal koşullar, yaşam tarzı,
folklorik kültür, çevresel, coğrafi, sosyal, ekonomik ilişkiler, idari
yapı, günlük yaşam hakkında geçmişe dair birçok bilgiyi yazıya
geçirmesi yönüyle çok önemli bilgi kaynaklarıdır.
Bu kitapta, son 300 yılda Seyyahların kaleminden Aliağa ve
yakın çevresiyle ilgili tarihe not düşülmüş bilgiler derlenerek Aliağa
Kent Belleğine kazandırılmıştır

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol