Myrina ve Gryneion 2. Cilt

Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (MYGAR), Son Araştırmalar ve Disiplinlerarası Çalışmalar adlı bu eser, İzmir ilinin Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Myrina ve Gryneion Antik Kentleri’nde yapılan araştırma, kazılar ve ya- yınlarla birlikte 2015-2017 yılları yüzey araştırmalarında bulunan verileri kapsamaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalara disiplinler arası çalışmalar da dâhil edilmiştir. Elinizde bulunan bu eserdeki amacımız, şimdiye kadar elde edilen veriler ve buluntuların toplu bir şekilde bilim dünyasına sunulmasıdır.

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez tarafın- dan yürütülen Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırması (MYGAR), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle 2015 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol