Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler

İnsanlığın bugün ulaştığı uzay ve bilgi çağı, binlerce yıllık
uygarlıkların ürettiği bilginin, kültürün ve hafızanın bir sonucu.
İnsanlığın uzun yolculuğunda Aliağa ve çevresinin bulunduğu
yaşadığımız coğrafyanın büyük bir önemi var. Aiolis’in sıcak güneşi
altında, uygun ikliminde, bereketli topraklarında üretilen evrensel
kültür insanlığa binlerce yıldır ışık oluyor. Aliağa’da ve yakın
çevresinde yer alan Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Larisa, Elaia,
Aigai gibi antik kentlerin varlığı coğrafyamızın tarihsel- arkeolojik
öneminin somut delilidir. Çevreyi biraz daha genişletirseniz Pitane,
Pergamon, Phokaia. Dünyanın hiçbir bölgesinde böylesine zengin
bir tarihsel arkeolojik zenginlik yoktur. Aeolis’in başkenti Kyme’de
arkeolojik kazıların yeniden başlaması, yüzey araştırmaları süren
Myrina, Gryneion, Tisna gibi kentlerimizde artık kazı aşamasına
geçilmesi en büyük temennimiz. Aliağamızı Türkiye’ye ve dünyaya
tanıtacak bu büyük zenginliği önce çocuklarımıza, gençlerimize
tanıtmalı ve öğretmeliyiz.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol