Haberler

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 10.YAYINI, ALİAĞA COĞRAFYA ATLASI

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 10.YAYINI, ALİAĞA COĞRAFYA ATLASI

Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini, kültürünü, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü kültür yayınları ile gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tisna, Myrina ve Gryneion ile Aiol kentlerinin en büyüğü ve en önemlisi olan Kyme’ye ev sahipliği yapan Aliağa’nın zengin tarihini gün yüzüne çıkartmak isteyen Aliağa Belediyesi, son beş yıldır tarih ve arkeoloji alanındaki akademik çalışmalara büyük destek veriyor. Akademik alanda yapılan çalışmalar, akademisyenler tarafından ortaya çıkarılan on binlerce gravür, resim, harita, fotoğraf gibi tarihi belge niteliğindeki bilgiler derlenerek “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında eşsiz bir arşiv oluşturuldu.

Kurulduğu 1952 yılından bugüne kültür alanında özellikle son beş yılda yaptığı akademik araştırmalar ile dev bir kültür hamlesi başlatan Aliağa Belediyesi, Aliağa hakkında bugüne kadar yapılmış birçok araştırmayı, tarihsel belge niteliğindeki yüzlerce yerli ve yabancı belgeyi “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı kitaplarda derliyor.

“Aliağa Kent Kitaplığı” Aliağa Belediyesi basın danışmanlığı koordinesi altında basın bürosu tarafından 19 kitap olarak projelendirildi. Yunan, Alman, Macar, Avusturya, Bulgaristan, İngiliz, İtalyan, ABD Boston ve İngiltere British Müzesinde yer alan Aliağa ile ilgili kaynaklar bir araya getirildi ve bir kısmı konunun uzmanları tarafından Türkçeye çevrildi.

2020’DE 9 KİTAP DAHA GELİYOR
Aliağa Kent Kitaplığı’nın 19 kitap olacak şekilde derleme çalışmaları sonlandırılırken, çocuk kitabı haricinde, 10 kitap basılarak okuyucu ile buluşturuldu. 4 kitap baskı aşamasında 5 kitabın ise yazımı devam ediyor.

ÜCRETSİZ OLARAK HEDİYE EDİLİYOR
“Aliağa Kent Kitaplığı”ndaki eserler okurlara, tarih severlere ve tüm akademi bilim dünyasına ücretsiz olarak hediye ediliyor. Vatandaşlar kitaplara Aliağa Belediyesi Hilal Masa’dan, Aliağa Gençlik Merkezi’nde bulunan Nadir Nadi Kütüphanesi’nden, belediye dış hizmet birimlerinden ve muhtarlıklardan ücretsiz edinebiliyor.

Aliağa Belediyesi, “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı 120 sayfalık “Aliağa’nın Antik Kentleri”, 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’, 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1.Cilt”, 600 sayfalık “İlk Çağ’dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi”, 400 sayfalık ‘Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu’, 446 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt”, 215 sayfalık “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar”, 247 sayfalık “Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl”, 200 sayfalık “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”, 120 sayfalık “Aliağa Coğrafya Atlası” ile serinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” okurlarla buluşturdu.

3 BİN 180 SAYFALIK DEV KÜLTÜR SETİ
Toplam 3 bin 180 sayfadan oluşan ve baskıları hızla tükenen kitapları edinemeyen okurlar başucu niteliğindeki kitapların pdf formatlarına https://www.aliaga.bel.tr/projeler-kategori/kent-kitapligi-projesi/ linkini tıklayarak ulaşabiliyor. Vatandaşlar kitapların pdf formatlarını mobil cihazlarına indirebildiği gibi görme engelli vatandaşlar da kendileri için oluşturulmuş sesli kitap uygulaması sayesinde kitaplardan yararlanıyor. Ayrıca, Aliağa Belediyesi tarih severler için tüm kitapları pdf formatlarında CD ve Mini DVD olarak da vatandaşlarına sunuyor.

TÜRKİYE’NİN İLK İLÇE ATLASI, ALİAĞA COĞRAFYA ATLASI
Türkiye’nin ilk ilçe atlası olma özelliğine sahip “Aliağa Coğrafya Atlası” Aliağa Kent Kitaplığı’nın 10.yayını olarak 2019 yılının mart ayında kitaplıklardaki yerini aldı. Aliağa Belediyesi’nin kültür yayınları kapsamında hazırlanan “Aliağa Coğrafya Atlası” Doç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlandı. 120 sayfalık büyük boy eser Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından büyük önem taşıyor.

HARİTA VE FOTOĞRAF İÇERİĞİYLE DESTEKLENDİ
‘Aliağa Coğrafya Atlası’ kentin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi, ticaret ve turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Ayrıca yayın, zengin bir harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklendi. Aliağa Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan çalışma Aliağa ve coğrafya bilimi adına önemli bir görsel başvuru kaynağı niteliği de taşıyor. Kitapta yer alan yazılı ve görsel veriler başta yöre insanı olmak üzere turistlere, yatırımcılara ve bilimsel çalışma yapacaklara ışık tutuyor.

Atlasın içinde yer alan bilgiler, farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan tematik haritalar veya istatistiksel verilerin arazi çalışmaları eşliğinde toplanan yersel verilerle birleştirilip, bilgisayar ortamında işlenmesi sayesinde elde edildi. Stratejik konumu, köklü arkeolojik ve tarihi değerleri, zengin doğal kaynakları, yüksek katma değerli ürün üretimi odaklı sanayi yapısı ile hem bölge hem de ülke genelinde yüksek potansiyel taşıyan Aliağa coğrafyasının görsel açıdan okuyucuya sunulması ve ilçenin mekânsal olarak haritalanabilen yönlerinin tanıtılması amaçlandı.

Kitaba dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucular kitabın tam metinlerini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası https://www.aliaga.bel.tr/projeler/aliaga-cografya-atlasi/ linkinden okuyabilir ya da PDF olarak indirebilirler.

ALİAĞA COĞRAFYA ATLASI
İÇİNDEKİLER:
1. Coğrafi Konum
2. Jeolojik Özellikler
3. Jeomorfolojik Özellikler
4. İklim Özellikleri
5. Hidrografya Özellikleri
6. Toprak Özellikleri
7. Bitki Örtüsü Özellikleri
8. Nüfus ve Yerleşme Özellikleri
9. Tarım ve Hayvancılık Özellikleri
10. Arazi Kullanım Özellikleri
11. Sanayi ve Ticaret Özellikleri
12. Turizm Özellikleri

ŞEKİL LİSTESİ
*Aliağa ilçesinin coğrafi ve idari konumu
*Aliağa ilçesinin konumu ve fiziki haritası
*Aliağa ilçesinin yükselti basamakları haritası
*Kayaç döngüsü
*Jeolojik zamanlar tablosu
*Aliağa ilçesinin jeoloji haritası
*Aliağa ilçesinde yayılış gösteren kayaçların jeolojik zamanlara göre dağılış haritası
*Aliağa ilçesinde yayılış gösteren kayaç topluluklarının kayaç türlerine göre dağılış haritası
*Aliağa ilçesi ve yakın çevresinin fay ve deprem dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin fay yoğunluğu ve başlıca fay zonları haritası
*Yer Şekillerinin başlıca gösterimi
*Aliağa ilçesinin jeomorfoloji haritası
*Dumanlıdağ volkanik kütlesinin oluşumu ve gelişimi
*Aliağa ilçesinin dağ ve tepeleri haritası
*Aliağa ilçesindeki volkanik alanların dağılış haritası
*Aliağa ilçesindeki ovaların dağılış haritası
*Aliağa ilçesinde yükselti basamaklarının kapladığı alan
*Aliağa ilçesinin topografya haritası
*Aliağa ilçesinde eğim (%) sınıflarının kapladığı alan
*Aliağa ilçesinin eğim haritası
*Yerküre atmosferinde görülen hava olayları ve canlı yaşamına etkileri
*Aliağa meteoroloji istasyonuna ait sıcaklık ve yağış grafiği
*Aliağa ilçesinin yıllık ortalama sıcaklık dağılışı haritası
*Aliağa ilçesinin yıllık toplam yağış dağılışı haritası
*Aliağa ilçesinin yıllık ortalama rüzgar frekans gülü ve değerleri
*Aliağa ilçesinin yıllık ortalama rüzgar hızı haritası
*Yeryüzündeki su döngüsünün Şematik gösterimi
*Aliağa ilçesinin hidrografya haritası
*Toprak ve ilişkili olduğu doğal küreler
*Aliağa ilçesindeki toprak türlerinin dağılışı
*Bitki örtüsünün doğal sistemdeki yeri

*Aliağa ilçesinin doğal bitki örtüsü haritası
*Nüfus ve yerleşme arasındaki ilişki
*Aliağa ilçesinin 1970 yılı nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin 1980 yılı nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin 1990 yılı nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin 2000 yılı nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin 2010 yılı nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin 2017 yılı nüfus dağılış haritası
*Türkiye, İzmir ve Aliağa ilçesinin 2017 yılı nüfus piramitleri
*Aliağa ilçesinin erkek nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin kadın nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin mahalle sınırları haritası
*Tarım ve hayvancılık özellikleri ve arasındaki ilişki
*Aliağa ilçesinde büyükbaş hayvan sayısı (sığır) yoğunluğunun dağılış haritası
*Aliağa ilçesinde koyun sayısı yoğunluğunun dağılış haritası
*Aliağa ilçesinde keçi sayısı yoğunluğunun dağılış haritası
*Aliağa ilçesinde toplam hayvan sayısının dağılış haritası
*Arazi kullanımı ve mekan arasındaki ilişki
*Aliağa ilçesinin arazi kullanım haritası
*Sanayi ve ticaret arasındaki ilişki ve etkileşim
*Aliağa ilçesinde sanayi tesislerinin dağılışı ve yoğunluğu haritası
*Turizmin genel özellikleri ve ilişkileri
*Aliağa ilçesi ve yakın çevresindeki turizm değerlerinin dağılış haritası

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI ALİAĞA’DA KUTLANDI

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI ALİAĞA’DA KUTLANDI

İnsan Hakları ve Demokrasi haftası Aliağa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Birleşmiş Milletler ’in 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ettiği “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”nin 71’inci yıldönümü nedeniyle Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde program düzenlendi. Yoğun ilgi gören programa; Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Belediyesi Şirket Yöneticisi Mehmedali Özkurt, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Aliağa Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program saygı duruşunda bulunulması, istiklal marşının okunması ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nurcan Alyakut’un ‘İnsan Hakları’ başlıklı yazsını okumasıyla başladı. Yazısında insan hakları bildirisinin tarihçesinden ve öneminden bahseden Alyakut, “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insanların en doğal haklarını korumaya yöneliktir. Bu bildiri Atatürk’ün ülküsüne, onun çizgisine ışık tutan bildiridir. Türk Milleti tarih boyunca hak ve hürriyete büyük önem vermiş, yeri geldiği zaman canını vermekten geri durmamıştır. İnsanlık için büyük önem taşıyan bildiri anayasamızın temel haklar ve ödevler kısmında da yer almıştır. Bildirinin yurdumuza, insanlığa ve dünyamıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Nurcan Alyakut’un ardından kürsüye gelen Aliağa Ortaokulu öğrencilerinden Mehmet Turan Ceran, ‘İnsan Hakları’ adlı şiirini okudu. 7’nci sınıf öğrencileri oratoryo ile sahne alırken öğrencilerin ‘İnsan Hakları ve Demokrasi’ ile ilgi sözleri dört farklı dilde seslendirmeleri izleyenlerden büyük alkış aldı. Aliağa Ortaokulu öğretmenlerinin hazırladığı müzik dinletisi ve öğrencilerin koro halinde seslendirdiği ‘Hayat Sevince Güzel’ adlı şarkı izleyenlerin beğenisini kazandı. Yaklaşık bir saat süren program çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

ALİAĞA’DA SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

ALİAĞA’DA SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

İzmir Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre geçen hafta Aliağa ve çevresinde etkili olan yağışlar bu hafta da aralıklarla etkisini gösterecek.

İzmir Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sayfası üzerinden paylaştığı son verilere göre Aliağa’da 11 Aralık 2019 Çarşamba günü ve 13 Aralık 2019 Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise hafta içerisinde 5 ila 16 dereceler arasında değişiklik gösterecek.

Yetkililer, sağanak halinde devam etmesi beklenen yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ALİAĞA’DA TAHMİN EDİLEN GÜNLÜK HAVA RAPORU
İzmir Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı son verilere göre Aliağa’da tahmin edilen beş günlük hava durumu şöyle olacak;

9 Aralık 2019 Pazartesi: Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en yüksek 13, en düşük 5 derece,
10 Aralık 2019 Salı: Hava çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 16, en düşük 5 derece,
11 Aralık 2019 Çarşamba: Hava sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 15, en düşük 9 derece olacak,
12 Aralık 2019 Perşembe: Hava çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 16, en düşük 9 derece,
13 Aralık 2019 Cuma: Hava sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 14, en düşük 9 derece olacak,

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 9.YAYINI ALİAĞA VE ÇEVRESİNDEKİ ANTİK KENTLER

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 9.YAYINI ALİAĞA VE ÇEVRESİNDEKİ ANTİK KENTLER

Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini, kültürünü, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü kültür yayınları ile gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tisna, Myrina ve Gryneion ile Aiol kentlerinin en büyüğü ve en önemlisi olan Kyme’ye ev sahipliği yapan Aliağa’nın zengin tarihini gün yüzüne çıkartmak isteyen Aliağa Belediyesi, son beş yıldır tarih ve arkeoloji alanındaki akademik çalışmalara büyük destek veriyor. Akademik alanda yapılan çalışmalar, akademisyenler tarafından ortaya çıkarılan on binlerce gravür, resim, harita, fotoğraf gibi tarihi belge niteliğindeki bilgiler derlenerek “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında eşsiz bir arşiv oluşturuldu.

Kurulduğu 1952 yılından bugüne kültür alanında özellikle son beş yılda yaptığı akademik araştırmalar ile dev bir kültür hamlesi başlatan Aliağa Belediyesi, Aliağa hakkında bugüne kadar yapılmış birçok araştırmayı, tarihsel belge niteliğindeki yüzlerce yerli ve yabancı belgeyi “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı kitaplarda derliyor.

“Aliağa Kent Kitaplığı” Aliağa Belediyesi basın danışmanlığı koordinesi altında basın bürosu tarafından 19 kitap olarak projelendirildi. Yunan, Alman, Macar, Avusturya, Bulgaristan, İngiliz, İtalyan, ABD Boston ve İngiltere British Müzesinde yer alan Aliağa ile ilgili kaynaklar bir araya getirildi ve bir kısmı konunun uzmanları tarafından Türkçeye çevrildi.

2020’DE 9 KİTAP DAHA GELİYOR
Aliağa Kent Kitaplığı’nın 19 kitap olacak şekilde derleme çalışmaları sonlandırılırken, çocuk kitabı haricinde, 10 kitap basılarak okuyucu ile buluşturuldu. 4 kitap baskı aşamasında 5 kitabın ise yazımı devam ediyor.

ÜCRETSİZ OLARAK HEDİYE EDİLİYOR
“Aliağa Kent Kitaplığı”ndaki eserler okurlara, tarih severlere ve tüm akademi bilim dünyasına ücretsiz olarak hediye ediliyor. Vatandaşlar kitaplara Aliağa Belediyesi Hilal Masa’dan, Aliağa Gençlik Merkezi’nde bulunan Nadir Nadi Kütüphanesi’nden, belediye dış hizmet birimlerinden ve muhtarlıklardan ücretsiz edinebiliyor.

Aliağa Belediyesi, “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı 120 sayfalık “Aliağa’nın Antik Kentleri”, 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’, 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1.Cilt”, 600 sayfalık “İlk Çağ’dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi”, 400 sayfalık ‘Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu’, 446 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt”, 215 sayfalık “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar”, 247 sayfalık “Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl”, 200 sayfalık “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”, 120 sayfalık “Aliağa Coğrafya Atlası” ile serinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” okurlarla buluşturdu.

3 BİN 180 SAYFALIK DEV KÜLTÜR SETİ
Toplam 3 bin 180 sayfadan oluşan ve baskıları hızla tükenen kitapları edinemeyen okurlar başucu niteliğindeki kitapların pdf formatlarına https://www.aliaga.bel.tr/projeler-kategori/kent-kitapligi-projesi/ linkini tıklayarak ulaşabiliyor. Vatandaşlar kitapların pdf formatlarını mobil cihazlarına indirebildiği gibi görme engelli vatandaşlar da kendileri için oluşturulmuş sesli kitap uygulaması sayesinde kitaplardan yararlanıyor. Ayrıca, Aliağa Belediyesi tarih severler için tüm kitapları pdf formatlarında CD ve Mini DVD olarak da vatandaşlarına sunuyor.

ALİAĞA VE ÇEVRESİNDEKİ ANTİK KENTLER
Aliağa Kent Kitaplığı’nın 9.yayını “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler” 2019 yılının mart ayında kitaplıklardaki yerini aldı. Aliağa Belediyesi tarafından tarih ve arkeoloji severlere ücretsiz olarak hediye edilen kitap özellikle akademi dünyasının ilgisini çekmeyi başardı. Aliağa ve çevresinde bulunan Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa antik kentlerinde elde edilen bulguları okuyucuya aktaran kitabın editörlüğünü Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez üstlendi.

Kitaba dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucular kitabın tam metinlerini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası https://www.aliaga.bel.tr/projeler/aliaga-ve-cevresindeki-antik-kentler/# linkinden okuyabilir ya da PDF olarak indirebilirler.

ÖNSÖZ / MURAT ÇEKİLMEZ
“Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa” adlı bu eser, İzmir ili, Aliağa ilçesi ve çevresinde yer alan antik çağdaki Aiolis Bölgesi kentlerini bu bölgelerde yaşayanlara tanıtmayı amaçlamaktadır. Çalışmada yer alan antik yerleşimler, kazı ve yüzey araştırmalarının yürütücüleri tarafından ele alınmış olup son bilimsel veriler değerlendirilmektedir. Elinizde bulunan bu eserdeki amacımız, Aliağa ve çevresinde yer alan antik kentlerde yürütülen kazı ve araştırmalarda elde edilen veriler ve bulguların toplu bir şekilde bilim dünyasına sunulmasıdır.

Aliağa’nın 6 km. güneyinde ve ilçe sınırlarında yer alan Kyme antik kentinde, 2008 yılından itibaren İtalya’daki Calabria Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Antonio La Marca kazı başkanlığını yürütmektedir. Son yıllardaki çalışmalar agora, stoa, tiyatro, küçük tapınak, sütunlu yol, yerleşim bölgesi ve Helenistik sur duvarında devam etmektedir. Çalışmanın ilk makalesinde Kyme antik kenti, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Arkeolog Pınar Taşpınar tarafından sunulmuştur. Araştırmacı “Kyme Doğu Nekropolü (HABAŞ Kurtarma Kazısı, 2010-2011) Figürinleri” adlı yüksek lisans tezini Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez danışmanlığında 2018 yılından itibaren yürütmektedir.

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez tarafından yürütülen Myrina ve Gryneion antik kentleri arkeolojik yüzey araştırması (MYGAR), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 2015 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir. Elinizde bulunan bu çalışmada Myrina ve Gryneion kentlerindeki arkeolojik yüzey araştırmaları ve elde edilen buluntular ayrıntılı olarak Araştırma Başkanı Doç. Dr. Murat Çekilmez tarafından sunulmuştur.

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan tarafından yürütülen Tisna antik kenti ve yakın çevresi arkeolojik yüzey araştırması Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 2018 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir. Aiolis Bölgesi’nin küçük olmasına rağmen erken dönemleri için önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Myrina antik kentinin güneydoğusundaki Tisna, İzmir ili, Aliağa ilçesinin doğusunda, Uzunhasanlar Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Çandarlı Körfezi’ne tepeden bakar şekilde yaklaşık 250-300 m yüksekliğinde kurulduğu tespit edilen Tisna antik kenti verimli bir tarım arazisi tarafından çevrelenmiştir. Hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız Tisna antik kenti ve kalıntılarıyla birlikte elde edilen buluntular ayrıntılı olarak Araştırma Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan tarafından sunulmuştur.

Elaia antik kenti, İzmir İli, Aliağa İlçesi’nin yaklaşık 20 km kuzeyinde, Çandarlı Körfezi kıyısında, kalıntıları bugünkü Zeytindağ-Kazıkbağları mevkiinde uzanan eski bir Aiol liman kentidir. Kent, batısındaki Kaikos (Bakırçay) Nehri’nin Ege Denizi’ne karıştığı deltası ile kuzey ve doğu tarafında uzanan dağ silsileleri arasına konumlanmıştır. Pergamon Kazı Başkanı Prof. Dr. F. Pirson yönetiminde gerçekleştirilen Elaia yüzey araştırmalarında elde edilen son veriler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi. Güler Ateş tarafından sunulmuştur. Çalışmada antik yazılı kaynaklarda Elaia, ilk araştırmalar, 2006-2011 yılları arasındaki yüzey araştırması ve son bulgular ışığında Elaia kentine ait bilgiler yer almaktadır.

Manisa ili sınırlarında yer alan Aigai, antik dönemde Aspordene, günümüzde Yunt Dağı olarak isimlendirilen dağ silsilesindeki Gün Dağı üzerinde kurulmuştur. Yunt Dağı idari açıdan Manisa ve İzmir il sınırları içinde yer almaktadır. Kazılar 2004-2016 yılları arasında, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Ersin Doğer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülmüştür. 2017 yılından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Doç. Dr. Yusuf Sezgin’in başkanlığındaki bilim insanları ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmektedir. Araştırmacı Aigai antik kentini değerlendirdiği çalışmasında, kentin detaylı tarihçesini ele almıştır. Daha sonra kentin adının anlamı ve ekonomisi, araştırma tarihçesi ve kentte saptanan yapılar anlatılmaktadır. Bu kapsamda bouleuterion, agora, macellum, nekropolis, Athena Kutsal Alanı, tiyatro, kent kapıları, kilise ve sanayi mahallesi gibi önemli yapılar değerlendirilmiştir.

Antik Larisa şehrinin kalıntıları Menemen ile Aliağa arasında, Buruncuk Mahallesi’nin üst kısımlarında yer almaktadır. İzmir-Çanakkale karayolunun hemen üzerinde yer alır. Larisa, Dumanlı Dağ olarak bilinen dağ kütlesinden Gediz Ovası’na doğru bir yarımada gibi uzanır. Gediz Nehri (antik adıyla Hermos) Larisa’ya çok yaklaşarak şehrin hemen güneyinden geçer. Larisa küçük bir şehirdir, yerleşim alanı 2-3 km’lik bir eksen üzerindedir. Bugün antik kalıntıların olduğu araziye kızıl-kahverengi volkanik kayaçların görüntüsü, yer yer kayalık uçurumlar egemendir. Antik kent ve burada yapılan çalışmalarda elde edilen veriler İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Larisa yüzey araştırmaları başkanı Prof. Dr. Turgut Saner tarafından ele alınmıştır.

Aliağa ve çevresindeki antik kentler kitabı projesinin gerçekleşmesindeki emekleri nedeniyle makalelerin yazarları olan antik kentlerin araştırma ve kazı başkanları hocalarıma çok teşekkür ederim. Çalışmanın her aşamasında desteklerini gördüğümüz ve ömrünü adeta Aiolis Bölgesi kentlerinin araştırılmasına adamış, karış karış kentleri dolaşan Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Doğer’e teşekkürü borç bilirim.

Bu çalışmanın yayınlanmasına destekleri dışında, başlangıcından itibaren arkeoloji ve tarih ve kültürel miras araştırmalarına büyük katkılar sağlayan, Aliağa, Anadolu tarihi ve arkeolojisi sevdalısı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür ederim.

Müze eserleri, antik kentler, kazı ve yüzey araştırmalarında elde edilen eserlerin yayın çalışmalarının artması temennisiyle, saygılarımla.

İÇİNDEKİLER

Kyme Antik Kenti – Pınar TAŞPINAR
Kyme’nin Konumu ve Tarihçesi
Kyme’de Yapılan Kazı ve Araştırmalar
Kyme’de Yer Alan Kalıntılar
Myrina Antik Kenti – Murat ÇEKİLMEZ
Myrina, Kalabasar (Öteki) Tepe
Myrina Agorası
Myrina Tiyatrosu
Myrina Limanı
Myrina Nekropolü
Myrina Su Yolları ve Kalem Tepe Araştırmaları
Myrina Territoriumu Araştırmaları
Gryneion Antik Kenti – Murat ÇEKİLMEZ
Gryneion’un Konumu ve Çevresi
Arkeolojik Yüzey Araştırması Alanı
Tarihçe ve Yapılan Araştırmalar
Conze ve Diğerlerinin Araştırmaları (Altartümer von Pergamon, 1912)
Apollon Tapınağı Araştırması
Apollon Tapınağının Korusu Konusundaki Araştırmalar
Nekropol’den Bulunan Seramikler Konusundaki Araştırmalar
Yüzey Araştırmalarında Bulunan Arkeolojik Veriler
Tisna Antik Kenti – Emre ERDAN
Konum ve Topografya
Araştırma Tarihçesi
Tisna Adının Kökeni
Arkeolojik Veriler
Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey Araştırması: Kapsam, Beklentiler ve Araştırma Programı
Elaia Antik Kenti – Güler ATEŞ
Antik Yazılı Kaynaklarda Elaia
İlk Araştırmalar
2006-2011 Yılları Arasındaki Yüzey Araştırması
Son Bulgular Işığında Elaia Kenti
Aigai Antik Kenti – Yusuf SEZGİN
Aigai Antik Kentinin Tarihçesi
Aigai Adının Anlamı ve Kent Ekonomisi
Araştırma Tarihçesi
Aigai Antik Kentinin Yapıları
Aigai Bouleuterionu (Halk Meclisi Binası)
Aigai Agora Binası
Aigai Macellum’u (Et-Balık Pazarı)
Aigai Nekropolisi (Mezarlık)
Aigai Athena Kutsal Alanı
Aigai Kent Kapısı – Demirkapı
Aigai Kent Kapısı – Yenikapı
Aigai Tiyatrosu
Aigai Bizans Dönemi Kilisesi (Doğu Kilise)
Aigai Sanayi Mahallesi (ADA 1)
Aigai’da Sarnıçlar ve Su Sistemleri
Aigai’da Antik Yollar
Larisa (Buruncuk) Antik Kenti – Turgut SANER
Yerleşim Özellikleri
Larisa Batı – Hükümdar ve Saraylar Mahallesi
Larisa Batı – Şehirli Seçkinler
Larisa Doğu – İşçiler ve Hizmet Edenler
Larisa’nın Kültürel İçeriği Üzerine Düşünceler

ALİAĞALI GENÇ KARATECİLERDEN 12 MADALYA

ALİAĞALI GENÇ KARATECİLERDEN 12 MADALYA

Aliağa Belediyesi’nin Spor Okulları bünyesindeki karate branşında eğitim alan genç sporcular, katıldıkları 10 Kasım Atatürk’ü Anma Karate İzmir İl Şampiyonasında 12 madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attılar.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından İzmir Karabağlar Spor Salonu’nda organize edilen turnuvaya 14 kulüpten 246 sporcu katıldı. Genç karateciler kıran kırana geçen müsabakalarda dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele örneği sergiledi. Turnuvaya Aliağa Belediyesi Spor Okulları’nın karate branşında eğitim gören 26 sporcu katıldı. Aliağa Demir Spor Kulübü adına yarışan 26 sporcudan 12’si derece yaparak Aliağa’ya madalya gururu yaşattı.

Turnuvada dereceye giren isimler şöyle; Bayan kata dalında 2012 doğumlu Damla Aydoğan üçüncü, 2009 doğumlu Nazlı Can üçüncü, bayan kumite dalında 2009 doğumlu 37 kiloda Nazlı Can birinci, 2010 doğumlu 30 kiloda Nisanur Sevinç Başıbüyük üçüncü, 40 kiloda 2009 doğumlu Nihal Hayri üçüncü, 45 kiloda 2007 doğumlu Zeynep Gülce Diktaş birinci, 45 kiloda 2009 doğumlu Sinem Hayri ikinci, bay kata dalında 2011 doğumlu Adem Batın Akgül üçüncü, bay kumite dalında 30 kiloda 2010 doğumlu Eymen Güçlü ikinci, 45 kiloda 2009 doğumlu Volkan Demir, 50 kiloda 2008 doğumlu Doğan Egecan Tercan üçüncü, 52 kiloda 2007 doğumlu Eymen Yağmur Diktaş üçüncü.

Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Aliağa Belediyesi Spor Okulları Karate Antrenörü Nezahat Aksu, “2020 yılında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na da katılarak Aliağamızı daha iyi yerlerde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

ALİAĞASPOR FK SERİYE BAĞLADI

ALİAĞASPOR FK SERİYE BAĞLADI

ALİAĞASPOR FK 1 – 0 BİGADİÇ BELEDİYE SPOR

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8.grup 12.hafta karşılaşmasında sahasında Balıkesir temsilcisi Bigadiç Belediye Sporu konuk eden Aliağaspor FK, rakibini Enes Yıldırım’ın 55.dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Aliağaspor FK, puanını 24’e yükselterek 3.sıradaki yerini korudu.

Petkim stadında oynanan karşılaşmayı Hakan Yurtseven, Muammer Emre, Mehmet Eren Küçükkeçeci hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmaya taraftarının yoğun tezahüratlarıyla başlayan Aliağaspor FK, ilk dakikalardan itibaren rakibini baskı altına almaya çalıştı. Bigadiç Belediye Sporda 42’nci dakikada Özer Özdemir ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İlk yarısı temposuz geçen maçta takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıya Özkan Yılmaz ve Muzaffer Özcanlı’yı oyuna alarak başlayan Aliağaspor FK, rakibinin 10 kişi kalmasını da iyi değerlendirerek tempoyu yükseltti. DK 55’te Emre Balak’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berk Baran, kaleci Yavuz Kur tarafından düşürüldü. Hakem Hakan Yurtseven penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Enes Yıldırım takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın da tek golü oldu.

Son düdüğün ardından futbolcular ve taraftarlar üç puanın sevincini birlikte yaşadı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal da taraftarların coşkusuna ortak oldu.

HAKEMLER: Hakan Yurtseven, Muammer Eme, Mehmet Eren Küçükkeçeci

STAD: Petkim Stadı

ALİAĞASPOR FK: Onur Nazmi Terzioğlu, Selim Kartal (DK 45 Özkan Yılmaz), Enes Yıldırım (89 Yunushan Memişoğlu), Erkan Gövercin (DK 45 Muzaffer Özcanlı), Necati Önal, Emre Balak, Güray Kula, Osman Buğra Uysal, Berk Baran, Aykut Geçmen, Arda Saltan

BİGADİÇ BELEDİYE SPOR: Yavuz Kur, Ali Emre Çoban, Samet Akar, Berkem Aşkan, Murat Ereta, Özer Özdemir, Mert Güneş, Serkan Çelik (DK 74 Sertan Karakaya), Alparslan Taşkıran, İsmail Zengin, Sefa Kaygusuz

GOL: DK 55 Enes Yıldırım (P) (Aliağaspor FK)

SARI KARTLAR: DK 42 Arda Saltan, DK 83 Enes Yıldırım, DK 90 Özkan Yılmaz (Aliağaspor FK) – DK 42 Serkan Çelik, DK 77 Ali Emre Çoban, DK 80 Murat Erata (Bigadiç Belediye Spor)

KIRMIZI KART: DK 42 Özer Özdemir (Bigadiç Belediye Spor)

ALİAĞASPOR FK, BİGADİÇ BELEDİYE SPORU KONUK EDECEK

ALİAĞASPOR FK, BİGADİÇ BELEDİYE SPORU KONUK EDECEK

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 12. Haftasında sahasında Balıkesir temsilcisi Bigadiç Belediye Sporu konuk edecek olan Aliağaspor FK, hazırlıklarını sürdürüyor. 8 Aralık 2019 Pazar günü Petkim Stadında saat 14.00’te başlayacak karşılaşmayı Antalya bölge hakemlerinden Hakan Yurtseven yönetecek. Cezası nedeniyle evinde oynadığı son iki karşılaşmada seyircisinden yoksun kalan Aliağaspor FK, bu maçla birlikte seyircisinin karşısına da çıkacak.

Aliağaspor FK, 21 puanla üçüncü sırada yer alırken lider Bergama Belediyesporun da 8 puan gerisinde yer alıyor. 9 puanı bulunan Bigadiç Belediye Spor ise 11.sırada bulunuyor. Sarı siyahlılar karşılaşmanın hazırlıklarını Petkim Stadında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde açma germe ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman şut çalışmasıyla son buldu.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU MUSTAFA BAHADIR: “FİZİK OLARAK İSTENİLEN SEVİYELERE GELDİK”
Gün geçtikçe daha iyi bir takım olduklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, Son iki haftadır kazanılan altı puan takımın havasını ve motivasyonunu üst seviyeye çıkarmış durumda. Biraz geç kalındı ancak fizik olarak istenilen seviyelere geldik. Geçtiğimiz hafta ligin fizik olarak en iyi takımlarından olan Aydın Yıldızsporu deplasmanda mağlup ettik. İkinci yarıda da oyun olarak rakip üzerinde üstünlük sağladık. Direncimizin artmaya başladığını gördük. Devrenin son iki maçında da aynı performansı göstererek hanemize altı puanda yazdırmak istiyoruz” dedi.

“YAPILMASI GEREKEN NE VARSA SAHADA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ”
Devre arasında yapılacak kampta tüm eksikleri gidereceklerini ifade eden Bahadır, “Devre arasında takıma fayda sağlayacak transferlerimiz ya da değerlendirmelerimiz olabilir. İkinci yarıda rakiplerimiz ile aramızdaki farkı eriteceğimizi düşünüyorum. Sezon sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Yapılması gereken ne varsa sahada en iyisini yapacağız” dedi.

8.GRUP 12.HAFTA MAÇ PROGRAMI
8.Grup 12.Hafta maçlarının tamamı 8 Aralık 2019 Pazar günü saat 14.00’te başlayacak.

Aliağaspor FK – Bigadiç Belediye Spor
Bolvadin Belediye Spor – Aydın Yıldızspor
Ayvalıkgücü Bld.Spor – Manisa Sanayi Spor
Bölmespor – Bergama Belediyespor
Yunus Emre Belediye Spor – Gönen Belediyespor
Sökespor – Sandıklıspor
Bornova Yeşilova Spor – Salihli Belediye Spor

ALİAĞA BELEDİYESİ TAŞINMAZLARINI KİRAYA VERİYOR

ALİAĞA BELEDİYESİ TAŞINMAZLARINI KİRAYA VERİYOR

Aliağa Belediyesi; Yeni Şakran, Hacıömerli ve Bozköy Mahallelerindeki 1 konut, 4 işyeri taşınmazlarını üç yıl süreyle kiraya verecek. 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulünce yapılacak olan kiralama ihaleleri 19 Aralık 2019 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

19 Aralık 2019 Perşembe günü ihalesi gerçekleştirilecek olan taşınmazlar; Bozköy Mahallesi, Bayrak Sokak No:11/2 843 parselde bulunan konut yıllık 4.512,00 TL muhammen bedeli, 406,08 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 14.20 olacak.

Yenişakran Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No:16/1C, 10/1 parselde bulunan dükkân yıllık 9.408,00 TL muhammen bedeli, 846,72 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 14.40 olacak.

Yenişakran Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No:16/1F, 10/1 parselde bulunan kahvehane yıllık 42.000,00 muhammen bedeli, 3.780,00 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 15.00 olacak.

Hacıömerli Mahallesi, Hacıömerli Atatürk Caddesi, No:1/A adresinde bulunan büfe yıllık 11.700,00 TL muhammen bedeli, 1.053,00 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 15.20 olacak.

Yenişakran Mahallesi, 3230 Sokak, No:1 adresinde bulunan restaurant yıllık 15.624,00 TL muhammen bedeli, 1.406,16 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 15.40 olacak.

İHALELERE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde şu şartlar aranacak;
Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi,
-Şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi (Nüfus cüzdanı örneği, Tebligat beyanı, İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin yazılı taahhütname,

İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen ihale şartname örneği, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname)

– İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
– İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.
– FETÖ ve diğer terör örgütü ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz.

– Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.
– İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur.
– İhale Şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi, 30,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının 19.12.2019 Perşembe günü saat 12.30’a kadar satın alınması zorunludur.
– Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

METEOROLOJİ’DEN EGE BÖLGESİ İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

METEOROLOJİ’DEN EGE BÖLGESİ İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Bölgesi’nde “buzlanma ve don” yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Aliağa ve çevre ilçeleri de etkisi altına alması beklenen “buzlanma ve don” tehlikesinin 5 Aralık 2019 Perşembe (bugün) gece yarısından itibaren başlayarak 8 Aralık 2019 Pazar sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bölgemizin iç kesimlerinde (İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Manisa’nın geneli) önümüzdeki 2 gün boyunca (06-07 Aralık 2019 Cuma ve Cumartesi günleri) buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

ALİAĞA’DA TAHMİN EDİLEN BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması beklenirken Aliağa’da tahmin edilen beş günlük hava durumu şöyle olacak;

6 Aralık 2019 Cuma: Hava az bulutlu, sıcaklık en yüksek 14 en düşük 5 derece

7 Aralık 2019 Cumartesi: Hava az bulutlu, sıcaklık en yüksek 15 en düşük 5 derece

8 Aralık 2019 Pazar: Hava sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 16 en düşük 8 derece

9 Aralık 2019 Pazartesi: Hava çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 15 en düşük 8 derece

10 Aralık 2019 Salı: Hava sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 15 en düşük 8 derece

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 7.YAYINI “TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR”

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 7.YAYINI “TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR”

Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini, kültürünü, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü kültür yayınları ile gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tisna, Myrina ve Gryneion ile Aiol kentlerinin en büyüğü ve en önemlisi olan Kyme’ye ev sahipliği yapan Aliağa’nın zengin tarihini gün yüzüne çıkartmak isteyen Aliağa Belediyesi, son beş yıldır tarih ve arkeoloji alanındaki akademik çalışmalara büyük destek veriyor. Akademik alanda yapılan çalışmalar, akademisyenler tarafından ortaya çıkarılan on binlerce gravür, resim, harita, fotoğraf gibi tarihi belge niteliğindeki bilgiler derlenerek “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında eşsiz bir arşiv oluşturuldu.

Kurulduğu 1952 yılından bugüne kültür alanında özellikle son beş yılda yaptığı akademik araştırmalar ile dev bir kültür hamlesi başlatan Aliağa Belediyesi, Aliağa hakkında bugüne kadar yapılmış birçok araştırmayı, tarihsel belge niteliğindeki yüzlerce yerli ve yabancı belgeyi “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı kitaplarda derliyor.

“Aliağa Kent Kitaplığı” Aliağa Belediyesi basın danışmanlığı koordinesi altında basın bürosu tarafından 19 kitap olarak projelendirildi. Yunan, Alman, Macar, Avusturya, Bulgaristan, İngiliz, İtalyan, ABD Boston ve İngiltere British Müzesinde yer alan Aliağa ile ilgili kaynaklar bir araya getirildi ve bir kısmı konunun uzmanları tarafından Türkçeye çevrildi.

2020’DE 9 KİTAP DAHA GELİYOR

Aliağa Kent Kitaplığı’nın 19 kitap olacak şekilde derleme çalışmaları sonlandırılırken, çocuk kitabı haricinde, 10 kitap basılarak okuyucu ile buluşturuldu. 4 kitap baskı aşamasında 5 kitabın ise yazımı devam ediyor.

ÜCRETSİZ OLARAK HEDİYE EDİLİYOR

“Aliağa Kent Kitaplığı”ndaki eserler okurlara, tarih severlere ve tüm akademi bilim dünyasına ücretsiz olarak hediye ediliyor. Vatandaşlar kitaplara Aliağa Belediyesi Hilal Masa’dan, Aliağa Gençlik Merkezi’nde bulunan Nadir Nadi Kütüphanesi’nden, belediye dış hizmet birimlerinden ve muhtarlıklardan ücretsiz edinebiliyor.

Aliağa Belediyesi, “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı 120 sayfalık “Aliağa’nın Antik Kentleri”, 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’, 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1.Cilt”, 600 sayfalık “İlk Çağ’dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi”, 400 sayfalık ‘Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu’, 446 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt”, 215 sayfalık “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar”, 247 sayfalık “Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl”, 200 sayfalık “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”, 120 sayfalık “Aliağa Coğrafya Atlası” ile serinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” okurlarla buluşturdu.

3 BİN 180 SAYFALIK DEV KÜLTÜR SETİ

Toplam 3 bin 180 sayfadan oluşan ve baskıları hızla tükenen kitapları edinemeyen okurlar başucu niteliğindeki kitapların pdf formatlarına https://www.aliaga.bel.tr/projeler-kategori/kent-kitapligi-projesi/ linkini tıklayarak ulaşabiliyor. Vatandaşlar kitapların pdf formatlarını mobil cihazlarına indirebildiği gibi görme engelli vatandaşlar da kendileri için oluşturulmuş sesli kitap uygulaması sayesinde kitaplardan yararlanıyor. Ayrıca, Aliağa Belediyesi tarih severler için tüm kitapları pdf formatlarında CD ve Mini DVD olarak da vatandaşlarına sunuyor.

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 7.YAYINI “TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR”

“Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar” 2019 yılı ocak ayında Aliağa Kent Kitaplığı’nın 7.yayını olarak kitaplıklardaki yerini aldı. 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar’ın 16.yüzyıldaki durumu tapu tahrir defterleri ile ortaya konuluyor.

ÖNSÖZ / HİLAL ORTAÇ

Bölgesel tarih araştırmalarında Tapu Tahrir Defterleri içerdiği bilgiler bakımından son derece önemli bir yer tutuyor. Tahrir Defterleri’yle ilgili ilk yayın faaliyetleri Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan coğrafyasına ait bölgelere ait defterlerle başlamış, daha sonra Anadolu’nun çeşitli yöreleri ile ilgili defterlerin yayınlanması ile devam etmiştir. Lajoş Fekete’nin 1943 yılında Macaristan’da yayınladığı Estergon Sancağı’na ait defterle başlayan bu yayınlar arasında, 1954 yılında Prof.Dr. Halil İnalcık’ın yayınladığı Osmanlı İmparatorluğu’nun en eski tarihli tahrir defteri olan Arvanid Sancağı da bulunmakta, Anadolu sahasında ise ilk örneği Refet Yinanç ve Mesut Elibüyük’ün yayınladığı Malatya Tahrir Defteri oluşturmaktadır. Bu arada doğrudan defter yayını olmasa da, bölgesel ve yerel tarih çalışmalarında da defterler yoğun şekilde kullanılmıştır.

Bölgede Türk Fethi ile birlikte Saruhan Beyliği tarafından kurulmuş olan Güzelhisar Kazası’na ait defterlerin bağımsız bir yayın olarak basılması düşüncesi, Aliağa Belediyesi tarafından tarihsel gelişimi süresince Aliağa tarihinin bir bütün olarak ortaya konulması için yapılan çalışmalar esnasında ortaya çıktı. Bu çalışmanın sonucunda Prof. Dr. Ersin Doğer’in “İlk Çağ’dan 21. Yüzyıla, Aliağa Tarihi” adlı son derece kapsamlı eseri yayınlandı. Bu eserin hazırlık aşamasında 16. yüzyıla ilişkin Tapu Tahrir Defterleri de tarafımdan Osmanlıca’dan günümüz yazısına aktarıldı ve ardından ayrı bir yayın olarak basılması gündeme geldi.

Bunun sonucu olarak, defter verilerinin değerlendirildiği bölümle birlikte, defterlerin çevirileri ve tıpkıbasımları, Aliağa tarihiyle ilgilenenlerin ve bizden sonraki araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Kitabın ortaya çıkmasına vesile olan ve bölge tarihi ile ortaya çıkan çeşitli soruların ortaya atılmasında ve cevaplarının verilmesinde büyük katkıları olan Sayın Prof.Dr. Ersin Doğer’e ve acemisi olduğum bir yazı türünde yardımlarını esirgemeyen Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. M. Akif Erdoğru’ya teşekkür ederim.

Kültür ve tarihe verdiği önemi birbirinden değerli eserlerin yayını ile kanıtlamış bulunan Aliağa Belediyesi kurumsal kimliğine ve bu kurumsal kimliğin temsilcisi Aliağa Belediye Başkanı Sayın Serkan Acar’a yerel tarihe, kültüre ilgisi ve geçmişin birikimini geleceğe aktarma sorumluluğu üstlenmesinden dolayı teşekkür ederim.

HİLAL ORTAÇ KİMDİR?

1964 yılında Balıkesir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manisa’da tamamladı. 1981 yılında girdiği Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Aynı yıl E.Ü. Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yüksek Lisans öğretimine başladı. 1987 yılında Tarih Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1987 yılında yüksek lisansını ‘Manisa Kütüphanesinde Bulunan 7079 no.lı Kanunnamenin Çeviri Yazısı ve Açıklaması’ teziyle tamamladı. Aynı Enstitüde başladığı doktora eğitimini 1996 yılında ‘Tanzimattan Birinci Meşrutiyete Manisa (İdari, Sosyal, Ekonomik ve Demografik Yapı)’ başlıklı teziyle doktor ünvanını kazandı. 1998 yılından itibaren Yakıncağ Tarihi anabilim dalında Öğretim Görevlisi, 2014’ten itibaren de Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. İngilizce bilmektedir.

İÇİNDEKİLER

“TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR” adlı eserin içeriği şu bölümlerden oluşuyor;

  1. Saruhan Sancağı Güzelhisar-ı Menemen Kazası
  2. Güzelhisar-ı Menemen Kazası’na ilişkin defterler

BOA, TT 165

BOA, TT 398

TKGMA, TK 115

BOA, MAD.d 152

BOA, TT 102

TKGMA. 125

  1. Bölüm
  2. XVI. Yüzyılda Güzelhisar-ı Menemen Kazası

Güzelhisar Nahiyesi Köyleri

Kestel Nahiyesi Köyleri

 

  1. Güzelhisar-ı Menemen Kazası 16. Yüzyıl Sosyal ve Ekonomik Durum

Cami Mahallesi

Bölicek Mahallesi

Hisarlık Mahallesi

Cemaat-ı Rumiyan

Kırsal Kesim

Tarımsal Üretim

Tahıl ve Bakliyat Üretimi

Pamuk

Pirinç

Susam

Zeytin

Vergiler

Vakıflar

  1. Sonuç
  2. Bölüm – Defter Metinleri
  3. Tapu Tahrir Defteri 165 (TT 165) (1530-31) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile

Nahiye-i Güzelhisar der Liva-i Saruhan Nefs-i Güzelhisar

Mahalle-i Cami

Mahalle-i Bölicek

Cemaat-ı Zimmiyan-ı Nefs-i Güzelhisar

Karye-i Çıtak deresi tâbi-i m

Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tâbi-i m

Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar

Karye-i Piyadeler tâbi-i m

Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Davud Dede tâbi-i m

Cemaat-i Zaviyadaran-ı Davud Dede An evlad-ı 0

Cemaat-ı Aydoğdular An Yörükan-ı Zaim-i Kestel

Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar

Cemaat-ı Urban-ı Baraklu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran

Karye-i Eğri Gölcük tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Kestel

Karye-i Boz tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yurd Beyi nam-ı diğer Helvacı

Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kazlık tabi-i Güzelhisar

Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar

Karye-i Pazarlı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Çomaklu tabi-i Kestel

Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Kestel

Karye-i Kabaağaç tabi-i Kestel

Karye-i Doğanoğlu tabi-i Kestel nam-ı diğer Kilise

Karye-i Yundalanı tabi-i Kestel

Karye-i Girenüz tabi-i Kestel

Karye-i Nıfs-ı Sataşar nam-ı diğer Kızılçam

Karye-i Derziler tabi-i m

Karye-i Ömerler, tabi-i m

Karye-i Kuruca Kestel

Karye-i Sofu Deresi

Karye-i Çıtaklı

Karye-i Ilıca maa mezra-i Kayrucak tabi-i Güzelhisar

Karye-i Demirci, tabi-i Güzelhisar

Karye-i İne (Eyne) Gazi ve İncirbükü ve Mezra-i Danişmendli tabi-i mezbur

Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar

Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar

Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar

Karye-i Karaca Avunduk maa Kartalhacı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Orayda, tabi-i m

Karye-i Kaya alanı, tabi-i m

Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak, tabi-i m

Karye-i Devlid

Karye-i Habiblü

Karye-i Belek

Karye-i Hızırlı

Karye-i İğdecik tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yayağaç

Karye-i Altan nam-ı diğer Kavak tabi-i Kestel

Karye-i Örlemiş

Karye-i İnkayacık

Karye-i Elifpınarı

Karye-i Kulfallu

Karye-i Donuzdeğirmeni tabi-i Güzelhisar

Karye-i Nısf-ı Sataşar

Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar

  1. Tapu Kayıt Defteri 115 (TK 115) (1575) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile

Fihrist-i Kaza-ı Güzelhisar

Kaza-ı Güzelhisar der Liva-ı Saruhan Nefs-i Güzelhisar

Mahalle-i Cami

Mahalle-i Bölücek

Mahalle-i Hisarlık

Karye-i Çıtak Deresi tabi-i Güzelhisar

Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tabi-i m

Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar

Karye-i Bayad (eler), tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Güzelhisar

Karye-i Doğanoğlu nam-ı diğer Kilise tabi-i Güzelhisar

Karye-i Elif Pınarı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kuruca Kestel tabi-i Güzelhisar

Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar

Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar

Karye-i Karlık tabi-i Güzelhisar

Karye-i Habibli nam-ı diğer Şehabeddin tabi-i Güzelhisar

Karye-i İnegazi ve İncirbükü mezraa-ı Danişmendlü tabi-i Güzelhisar

Karye-i Gireniz tabi-i Güzelhisar

Karye-i Sofu Depesi tabi-i mezkur

Karye-i Yundalanı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Subaşı ve Karye-i Davud Dede tabi-i m

Cemaat-ı zaviyedaran-ı Davud Dede an evladeş

Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar

Karye-i Karaca Avunduk nam-ı diğer Taşlı Burun maa Kartal tabi-i Güzelhisar

Karye-i Derzilü tabi-i Güzelhisar

Karye-i Nısf-ı Sataşar nam-ı diğer Çam tabi-i Güzelhisar

Karye-i Pazarlu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Örlemiş tabi-i m

Karye-i Kulfallu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Eğrigöl tabi-i m

Karye-i Deniz Değirmeni tabi-i Güzelhisar

Karye-i Bozköy tabi-i Güzelhisar

Karye-i Demirci Kavağı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Nısf-ı Sataşar tabi-i Güzelhisar

Karye-i İnkayacık tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kabaağaç tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yayağaç tabi-i Güzelhisar

Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran tabi-i Güzelhisar

Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar

Karye-i Çomaklu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak tabi-i Güzelhisar

Karye-i Hızırlu tabi-i Güzelhisar

Karye-i İltan nam-ı diğer Kavak tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kayaalanı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Melik tabi-i Güzelhisar

Karye-i Orayda tabi-i Güzelhisar

Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yurdbeği nam-ı diğer Helvacı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Çıtaklı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Ilıca maa mezraa Kayrucak tabi-i Güzelhisar

Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar

An Koru-yı Gökçe

An Koru-yı Kafir Kışlası ve Tütenlü

An Koru-yı Kara Bergos ve Karakaya

An Koru-yı Pir Ağıl

An Koru-yı Akça Ağıl ve Mürted Yatağı

An Koru-yı Erkaç

An Koru-yı Buzağılık

An Koru-yı Nohud Havlısı

Karye-i İğdecik nam-ı diğer Gökdepe tabi-i Güzelhisar

Karye-i Devlid tabi-i Güzelhisar

Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar