Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
27 Ekim 2021 Çarşamba
Hava Durumu
12 ° Açık Gökyüzü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik Hükümlerine dayanılarak Aliağa Belediye Meclisinin 01.03.2011 tarih ve 45 sayılı kararı gereğince İşletme Müdürlüğü olarak kurulmuş, 07.01.2020 tarih ve 22 sayılı Meclis kararı ile adı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 
Müdürlük; 1 Müdür, 2 Şef, 1 Memur, 1 Mühendis, 1 Vhki, 1 Şoför, 30 Şirket personeli ile hizmet vermektedir.   

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı;  

  • İdari İşler 
  • İşletme ve Ulaştırma
  • Atölye ve Teknik İşler
  • Belediye İştirakleri ve Bağlı Ortaklıklar 

Birimlerinden meydana gelmektedir.

  • İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamakta, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemleri yürütmektedir. 
  • Bununla birlikte;  Belediyemizin envanterinde bulunan tüm araç-iş makinalarının; planlı/plansız bakım, onarım, arıza bulma/giderme iş ve işlemlerini yapmak veya ilgili harcama kalemlerini kullanarak yaptırmak, zorunlu trafik sigortası, fenni muayene ve trafik tescil işlemleri yürütmekte, ilgili araçları, kurum içi ve kurum dışından yapılan talepler doğrultusunda sevk ve idare etmek, araçlar ile ilgili yapılan tüm iş ve işlemlerin takip ve kontrolünü sağlamaktadır. Ayrıca Belediyemizin iştiraki veya ortakların kuruluş ve şirketlerle ilgili iş ve işlemleri takip edip, yerine getirmekte, bu şirketlere ilişkin yazışmalar yapıp, genel kurullarını takip etmektedir.

          
 

İşletme ve İştirakler Müdür Vekili

1985 Aliağa doğumludur. İlk ve Orta öğrenimini Aliağa’da tamamladı. 2006 yılında Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksekokulu, Elektrik bölümünü bitirdi. 2007-2016 yılları arasında sırasıyla 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı (Çiğli/İzmir) ve 8’nci Ana Jet Üs Komutanlığında (Diyarbakır/Bağlar) Jet Uçak Mekanik Teknisyeni olarak görev yaptı.

Lisans öğrenimi 2011 yılında Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünde tamamladı. 2017 yılında Aliağa Belediyesinde çalışmaya başladı. 2018 yılında 657 sayılı D.M.K.nun ilgisi maddesi uyarınca Zabıta Müdürlüğü bünyesine Zabıta Memuru olarak atandı. 2019 yılı itibariyle İşletme ve İştirakler Müdür Vekili görevini yürütmektedir. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.

E-Posta Adresi Giriniz