Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
27 Mayıs 2022 Cuma
Hava Durumu
25 ° Bulutlu
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik Hükümlerine dayanılarak Aliağa Belediye Meclisinin 01.03.2011 tarih ve 45 sayılı kararı gereğince İşletme Müdürlüğü olarak kurulmuş, 07.01.2020 tarih ve 22 sayılı Meclis kararı ile adı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 
Müdürlük; 1 Müdür, 2 Şef, 1 Memur, 1 Mühendis, 1 Vhki, 1 Şoför, 30 Şirket personeli ile hizmet vermektedir.   

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı;  

  • İdari İşler 
  • İşletme ve Ulaştırma
  • Atölye ve Teknik İşler
  • Belediye İştirakleri ve Bağlı Ortaklıklar 

Birimlerinden meydana gelmektedir.

  • İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamakta, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemleri yürütmektedir. 
  • Bununla birlikte;  Belediyemizin envanterinde bulunan tüm araç-iş makinalarının; planlı/plansız bakım, onarım, arıza bulma/giderme iş ve işlemlerini yapmak veya ilgili harcama kalemlerini kullanarak yaptırmak, zorunlu trafik sigortası, fenni muayene ve trafik tescil işlemleri yürütmekte, ilgili araçları, kurum içi ve kurum dışından yapılan talepler doğrultusunda sevk ve idare etmek, araçlar ile ilgili yapılan tüm iş ve işlemlerin takip ve kontrolünü sağlamaktadır. Ayrıca Belediyemizin iştiraki veya ortakların kuruluş ve şirketlerle ilgili iş ve işlemleri takip edip, yerine getirmekte, bu şirketlere ilişkin yazışmalar yapıp, genel kurullarını takip etmektedir.

          
 

İşletme ve İştirakler Müdür V.

1975 Erzurum doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Manisa Soma’da yaptı. Üniversite öğretimi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde lisans olarak tamamladı. Halen İş Güvenliği Uzmanlığı bölümünde Yüksek Öğrenimini sürdürmektedir. Askerlik görevini Ankara Çankaya Muhafız Alayında yaptı. 1998 yılında EÜAŞ Soma Termik santralinde iş hayatına başladı. 2016 yılında EÜAŞ’ın özelleştirilmesinin ardından Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde göreve başladı. 2020 yılında Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde Emlak Servisinde şef olarak görevine devam etti. 2021 yılı Kasım ayından bu yana İşletme ve İştirakler Müdür Vekili olarak görevini sürdürmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
 

E-Posta Adresi Giriniz