İmar Plan Değişikliği (Helvacı 4999 Parsel)

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 13.04.2018 tarihinde onaylanan İzmir ili, Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda, Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 309 sayılı kararı ile uygun görülen, “İlçemiz, Helvacı Mahallesi, 4999 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarih ve 05.1153 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 17/12/2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol