Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
28 Eylül 2021 Salı
Hava Durumu
17 ° Açık Gökyüzü
Yeni Şakran Mahallesi 270 Ada 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemiz Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 30 sayılı kararıyla uygun görülen İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yenişakran Mahallesi, 23M 2D pafta, 270 ada 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarih ve 05.542 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 27.07.2021-27.08.2021 tarihleri arasında 1 Ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur. 

 

YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ 23M 2D PAFTA, 270 ADA 1 NUMARALI PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 
 

E-Posta Adresi Giriniz