Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
27 Ekim 2021 Çarşamba
Hava Durumu
12 ° Açık Gökyüzü
Yeni Şakran 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

ALİAĞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Belediyemiz Meclisinin 02.03.2021 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Yenişakran Mahallesi, 7510 ada 27 numaralı parselin güneybatısında kalan kamuya terkli park alanı içerisinde 12.00 x 6.00 m. ebadında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2021 tarih ve 05.661 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 21.09.2021-21.10.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 

İlgililere İlanen Duyurulur.
 

E-Posta Adresi Giriniz