Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
29 Ekim 2020 Perşembe
Hava Durumu
16 ° Dağınık Bulutlar
Samurlu Mahallesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hakkında İlan

 

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

Belediyemiz Meclisinin 05.03.2019 tarih ve 98 sayılı kararıyla uygun görülen İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.06.2017 tarih ve 8382 sayılı kararı ile İlçemiz, Samurlu Mahallesi sınırları içerisinde 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanda, Belediye Başkanlığımızca hazırlanan Bakanlığın UİP-38278 plan işlem numaralı Samurlu Mahallesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.01.2020 tarih ve 12433 sayılı kararı gereğince düzeltildiği şekliyle yeniden hazırlanarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 05.598 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onaylanmış olup, söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı, 29.09.2020-29.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.  

İlgililere ilanen duyurulur.


Davut PARALI
Belediye Başkanı a.
Başkan Yardımcısı


 

E-Posta Adresi Giriniz