Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
29 Haziran 2022 Çarşamba
Hava Durumu
24 ° Açık Gökyüzü
İmar Planı Askı İlanı (Samurlu- Mezarlık)

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İlçemiz Samurlu Mahallesi 334 numaralı parselin tamamı ile 337 ve 354 numaralı parsellerin bir kısmının mezarlık alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2022 tarih ve 05.181 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 11.04.2022 tarihinde onaylanmış olup, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 08.06.2022- 08.07.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.

Serkan ACAR
Aliağa Belediye Başkanı 

 

İMAR PLANI ASKI İLANI YAZISI

İLAN METNİ

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN ÖNERİSİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 11.04.2022 TARİH VE 708793 SAYILI YAZISI

E-Posta Adresi Giriniz