Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
27 Ekim 2021 Çarşamba
Hava Durumu
12 ° Açık Gökyüzü
Horozgediği 1/1000 Ölçekli KUİP ASKI İLANI

ALİAĞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Belediyemiz Meclisinin 09.07.2020 tarih 126 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz, Horozgediği Mahallesi 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanlarını kapsayan bölgede, Bakanlığın KUİP-35074043 plan işlem numaralı "Aliağa İlçesi, Horozgediği Mahallesi 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı" İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarih ve 05.183 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.06.2021 tarih ve 14617 sayılı kararı ile 2863 sayılı Kanun kapsamında uygun görüldüğünden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı 21.09.2021-21.10.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere İlanen Duyurulur.
 

E-Posta Adresi Giriniz