Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
29 Haziran 2022 Çarşamba
Hava Durumu
24 ° Açık Gökyüzü
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden ilan

2022 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için ilan edilen boş kadrolara yapılan başvurular değerlendirilmiş olup ekte isimleri listelenen personellerimizin başvuruları kabul edilmiştir.
02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" in 6. Maddesinde, "....başvuranlar arasından aranan şartları sağlayanlar kurumun internet sitesinde ilan edilir." denildiğinden ekli listede bildirilen isimler ve 2022 yılı Sınav takvimi Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmıştır.
Duyurulur

Aliağa Belediyesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

Görevde Yükselme Sınavına Katılacak Personel Listesinin ve Sınav Takviminin İlanı

E-Posta Adresi Giriniz