Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
27 Ekim 2021 Çarşamba
Hava Durumu
12 ° Açık Gökyüzü
Çaltılıdere 3768 Ada 26 Parsel İmar Planı Askı İlanı

ALİAĞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Belediyemiz Meclisinin 02.03.2021 tarih 41 sayılı kararı ile uygun görülen, Bakanlığın UİP-35524942 Plan İşlem Numaralı, İlçemiz, Çaltılıdere Mahallesi, 3768 ada 26 numaralı parselin (mülga 934 parsel) "E=1.00, Yençok=2 kat, Resmi Kurum Alanı (Kültürel ve Rehabilitasyon Merkezi)" olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 tarih ve 05.774 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli imar planı 21.09.2021-21.10.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere İlanen Duyurulur.

E-Posta Adresi Giriniz