Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
29 Haziran 2022 Çarşamba
Hava Durumu
24 ° Açık Gökyüzü
ALOSBİ- BERGAMA 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

Belediyemiz Meclisinin 07.01.2022 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen; Bakanlığın UİP-35329705 işlem numaralı İlçemiz, Hacıömerli Mahallesi 154 KV ALOSBİ- BERGAMA (YENİLEME) Enerji İletim Hattı projesinin imar planlarına aktarılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2022 tarih ve 05.437 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 18.05.2022 tarihinde onaylanmış olup, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 30.05.2022 - 30.06.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.

Serkan ACAR
Aliağa Belediye Başkanı


İLAN EKLERİ:

1- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 18.05.2022 tarih ve 766450 Sayılı Yazısı
2- ALOSBİ- BERGAMA 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu
3- Askı Plan Örneği
 

E-Posta Adresi Giriniz