Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
17 Ağustos 2022 Çarşamba
Hava Durumu
29 ° Açık Gökyüzü
Aliağa ilçesi Kıyı Kenar Çizgisi Onaylı 25 Adet halihazır Haritaları İlanı

ALİAĞA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ nün 08.07.2022 tarih ve E- 58802856 -305.05- 4095044 sayılı yazısı ile belediyemize iletilen; ilçemiz kıyı kesimine ait 25 adet kıyı kenar çizgisi onaylı halihazır haritaları, 3261 sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddeleri uyarınca Bakanlıkça onaylanmış olup; Söz konusu paftalar 26.07.2022 - 24.08.2022 tarihleri arasında Belediyemiz resmi internet sitesinde ilanen yayına çıkarılmıştır. 

Aliağa Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

E-Posta Adresi Giriniz