Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
29 Haziran 2022 Çarşamba
Hava Durumu
24 ° Açık Gökyüzü
201 Numaralı Parselasyon Planının ilanı

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
İLAN

İlçemiz Yukarışakran tapulama sahasına kayıtlı 7510 ada 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parseller ve 7522 ada 15, 21, 22, 25 ve 27 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 201 numaralı parselasyon planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 12/05/2022 tarih ve 96772592.302.03-01.399 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 201 numaralı parselasyon planı Belediye ilan panosunda 22/06/2022 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 

İlgili taşınmaz sahiplerine ilanen duyurulur.

Serkan ACAR
Aliağa Belediye Başkanı

E-Posta Adresi Giriniz