Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
27 Ekim 2021 Çarşamba
Hava Durumu
12 ° Açık Gökyüzü
195 Numaralı İmar Uygulamasının İlanı hk.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlçemiz Yüksekköy Mahallesi tapulama sahasında bulunan 126 ada 23 parsel numaralı parseli kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenleme Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 195 numaralı parselasyon planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen'ince 23.09.2021 tarih ve 96772592.302.03-01.691 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

195 numaralı parselasyon planının, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesine istinaden Belediyemiz internet sitesinde 13.10.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilana çıkarılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur.

E-Posta Adresi Giriniz