Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
08 Aralık 2021 Çarşamba
Hava Durumu
10 °
194 Numaralı İmar Uygulamasının İlanı

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN
İlçemiz Aşağışakran tapulama sahasında bulunan 1483 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden hazırlanan 194 numaralı parselasyon planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen’ince 21.10.2021 tarih ve 96772592.302.03-01.790 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 194 numaralı parselasyon planı belediye ilan panosunda 05.11.2021 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmaz sahiplerine ilanen duyurulur.

E-Posta Adresi Giriniz