Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
15 Haziran 2021 Salı
Hava Durumu
17 ° Dağınık Bulutlar
189 Numaralı Parselasyon Planı İlanı

İlçemiz Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi tapulama sahasında bulunan 3050 ada 1 parsel numaralı, 3051 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenleme Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen'ince 08.04.2021 tarih ve 96772592.302.03-01.264 sayılı kararıyla onaylanan 189 numaralı parselasyon planı, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesine istinaden Belediyemiz internet sitesinde 25.05.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilanen yayınlanmaktadır.

İLANI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ:

E-Posta Adresi Giriniz