Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
29 Haziran 2022 Çarşamba
Hava Durumu
24 ° Açık Gökyüzü
188 Numaralı Parselasyon Planı İlanı

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

İlçemiz Yukarışakran tapulama sahasına kayıtlı 9, 1295, 1387, 1388, 1389, 1393, 1394, 1395 ve 1838 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 188 numaralı parselasyon planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 12/05/2022 tarih ve 96772592. 302. 03-01.398 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 188 numaralı parselasyon planı Belediye ilan panosunda 13/06/2022 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmaz sahiplerine ilanen duyurulur.

Serkan ACAR
Aliağa Belediye Başkanı

 

188 Numaralı Parselasyon Planı İlanı ve Ekleri
 

E-Posta Adresi Giriniz