BELEDİYE HABERLERİ

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 10.YAYINI, ALİAĞA COĞRAFYA ATLASI

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 10.YAYINI, ALİAĞA COĞRAFYA ATLASI

Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini, kültürünü, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü kültür yayınları ile gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tisna, Myrina ve Gryneion ile Aiol kentlerinin en büyüğü ve en önemlisi olan Kyme’ye ev sahipliği yapan Aliağa’nın zengin tarihini gün yüzüne çıkartmak isteyen Aliağa Belediyesi, son beş yıldır tarih ve arkeoloji alanındaki akademik çalışmalara büyük destek veriyor. Akademik alanda yapılan çalışmalar, akademisyenler tarafından ortaya çıkarılan on binlerce gravür, resim, harita, fotoğraf gibi tarihi belge niteliğindeki bilgiler derlenerek “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında eşsiz bir arşiv oluşturuldu.

Kurulduğu 1952 yılından bugüne kültür alanında özellikle son beş yılda yaptığı akademik araştırmalar ile dev bir kültür hamlesi başlatan Aliağa Belediyesi, Aliağa hakkında bugüne kadar yapılmış birçok araştırmayı, tarihsel belge niteliğindeki yüzlerce yerli ve yabancı belgeyi “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı kitaplarda derliyor.

“Aliağa Kent Kitaplığı” Aliağa Belediyesi basın danışmanlığı koordinesi altında basın bürosu tarafından 19 kitap olarak projelendirildi. Yunan, Alman, Macar, Avusturya, Bulgaristan, İngiliz, İtalyan, ABD Boston ve İngiltere British Müzesinde yer alan Aliağa ile ilgili kaynaklar bir araya getirildi ve bir kısmı konunun uzmanları tarafından Türkçeye çevrildi.

2020’DE 9 KİTAP DAHA GELİYOR
Aliağa Kent Kitaplığı’nın 19 kitap olacak şekilde derleme çalışmaları sonlandırılırken, çocuk kitabı haricinde, 10 kitap basılarak okuyucu ile buluşturuldu. 4 kitap baskı aşamasında 5 kitabın ise yazımı devam ediyor.

ÜCRETSİZ OLARAK HEDİYE EDİLİYOR
“Aliağa Kent Kitaplığı”ndaki eserler okurlara, tarih severlere ve tüm akademi bilim dünyasına ücretsiz olarak hediye ediliyor. Vatandaşlar kitaplara Aliağa Belediyesi Hilal Masa’dan, Aliağa Gençlik Merkezi’nde bulunan Nadir Nadi Kütüphanesi’nden, belediye dış hizmet birimlerinden ve muhtarlıklardan ücretsiz edinebiliyor.

Aliağa Belediyesi, “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı 120 sayfalık “Aliağa’nın Antik Kentleri”, 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’, 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1.Cilt”, 600 sayfalık “İlk Çağ’dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi”, 400 sayfalık ‘Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu’, 446 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt”, 215 sayfalık “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar”, 247 sayfalık “Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl”, 200 sayfalık “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”, 120 sayfalık “Aliağa Coğrafya Atlası” ile serinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” okurlarla buluşturdu.

3 BİN 180 SAYFALIK DEV KÜLTÜR SETİ
Toplam 3 bin 180 sayfadan oluşan ve baskıları hızla tükenen kitapları edinemeyen okurlar başucu niteliğindeki kitapların pdf formatlarına https://www.aliaga.bel.tr/projeler-kategori/kent-kitapligi-projesi/ linkini tıklayarak ulaşabiliyor. Vatandaşlar kitapların pdf formatlarını mobil cihazlarına indirebildiği gibi görme engelli vatandaşlar da kendileri için oluşturulmuş sesli kitap uygulaması sayesinde kitaplardan yararlanıyor. Ayrıca, Aliağa Belediyesi tarih severler için tüm kitapları pdf formatlarında CD ve Mini DVD olarak da vatandaşlarına sunuyor.

TÜRKİYE’NİN İLK İLÇE ATLASI, ALİAĞA COĞRAFYA ATLASI
Türkiye’nin ilk ilçe atlası olma özelliğine sahip “Aliağa Coğrafya Atlası” Aliağa Kent Kitaplığı’nın 10.yayını olarak 2019 yılının mart ayında kitaplıklardaki yerini aldı. Aliağa Belediyesi’nin kültür yayınları kapsamında hazırlanan “Aliağa Coğrafya Atlası” Doç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlandı. 120 sayfalık büyük boy eser Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından büyük önem taşıyor.

HARİTA VE FOTOĞRAF İÇERİĞİYLE DESTEKLENDİ
‘Aliağa Coğrafya Atlası’ kentin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi, ticaret ve turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Ayrıca yayın, zengin bir harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklendi. Aliağa Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan çalışma Aliağa ve coğrafya bilimi adına önemli bir görsel başvuru kaynağı niteliği de taşıyor. Kitapta yer alan yazılı ve görsel veriler başta yöre insanı olmak üzere turistlere, yatırımcılara ve bilimsel çalışma yapacaklara ışık tutuyor.

Atlasın içinde yer alan bilgiler, farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan tematik haritalar veya istatistiksel verilerin arazi çalışmaları eşliğinde toplanan yersel verilerle birleştirilip, bilgisayar ortamında işlenmesi sayesinde elde edildi. Stratejik konumu, köklü arkeolojik ve tarihi değerleri, zengin doğal kaynakları, yüksek katma değerli ürün üretimi odaklı sanayi yapısı ile hem bölge hem de ülke genelinde yüksek potansiyel taşıyan Aliağa coğrafyasının görsel açıdan okuyucuya sunulması ve ilçenin mekânsal olarak haritalanabilen yönlerinin tanıtılması amaçlandı.

Kitaba dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucular kitabın tam metinlerini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası https://www.aliaga.bel.tr/projeler/aliaga-cografya-atlasi/ linkinden okuyabilir ya da PDF olarak indirebilirler.

ALİAĞA COĞRAFYA ATLASI
İÇİNDEKİLER:
1. Coğrafi Konum
2. Jeolojik Özellikler
3. Jeomorfolojik Özellikler
4. İklim Özellikleri
5. Hidrografya Özellikleri
6. Toprak Özellikleri
7. Bitki Örtüsü Özellikleri
8. Nüfus ve Yerleşme Özellikleri
9. Tarım ve Hayvancılık Özellikleri
10. Arazi Kullanım Özellikleri
11. Sanayi ve Ticaret Özellikleri
12. Turizm Özellikleri

ŞEKİL LİSTESİ
*Aliağa ilçesinin coğrafi ve idari konumu
*Aliağa ilçesinin konumu ve fiziki haritası
*Aliağa ilçesinin yükselti basamakları haritası
*Kayaç döngüsü
*Jeolojik zamanlar tablosu
*Aliağa ilçesinin jeoloji haritası
*Aliağa ilçesinde yayılış gösteren kayaçların jeolojik zamanlara göre dağılış haritası
*Aliağa ilçesinde yayılış gösteren kayaç topluluklarının kayaç türlerine göre dağılış haritası
*Aliağa ilçesi ve yakın çevresinin fay ve deprem dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin fay yoğunluğu ve başlıca fay zonları haritası
*Yer Şekillerinin başlıca gösterimi
*Aliağa ilçesinin jeomorfoloji haritası
*Dumanlıdağ volkanik kütlesinin oluşumu ve gelişimi
*Aliağa ilçesinin dağ ve tepeleri haritası
*Aliağa ilçesindeki volkanik alanların dağılış haritası
*Aliağa ilçesindeki ovaların dağılış haritası
*Aliağa ilçesinde yükselti basamaklarının kapladığı alan
*Aliağa ilçesinin topografya haritası
*Aliağa ilçesinde eğim (%) sınıflarının kapladığı alan
*Aliağa ilçesinin eğim haritası
*Yerküre atmosferinde görülen hava olayları ve canlı yaşamına etkileri
*Aliağa meteoroloji istasyonuna ait sıcaklık ve yağış grafiği
*Aliağa ilçesinin yıllık ortalama sıcaklık dağılışı haritası
*Aliağa ilçesinin yıllık toplam yağış dağılışı haritası
*Aliağa ilçesinin yıllık ortalama rüzgar frekans gülü ve değerleri
*Aliağa ilçesinin yıllık ortalama rüzgar hızı haritası
*Yeryüzündeki su döngüsünün Şematik gösterimi
*Aliağa ilçesinin hidrografya haritası
*Toprak ve ilişkili olduğu doğal küreler
*Aliağa ilçesindeki toprak türlerinin dağılışı
*Bitki örtüsünün doğal sistemdeki yeri

*Aliağa ilçesinin doğal bitki örtüsü haritası
*Nüfus ve yerleşme arasındaki ilişki
*Aliağa ilçesinin 1970 yılı nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin 1980 yılı nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin 1990 yılı nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin 2000 yılı nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin 2010 yılı nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin 2017 yılı nüfus dağılış haritası
*Türkiye, İzmir ve Aliağa ilçesinin 2017 yılı nüfus piramitleri
*Aliağa ilçesinin erkek nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin kadın nüfus dağılış haritası
*Aliağa ilçesinin mahalle sınırları haritası
*Tarım ve hayvancılık özellikleri ve arasındaki ilişki
*Aliağa ilçesinde büyükbaş hayvan sayısı (sığır) yoğunluğunun dağılış haritası
*Aliağa ilçesinde koyun sayısı yoğunluğunun dağılış haritası
*Aliağa ilçesinde keçi sayısı yoğunluğunun dağılış haritası
*Aliağa ilçesinde toplam hayvan sayısının dağılış haritası
*Arazi kullanımı ve mekan arasındaki ilişki
*Aliağa ilçesinin arazi kullanım haritası
*Sanayi ve ticaret arasındaki ilişki ve etkileşim
*Aliağa ilçesinde sanayi tesislerinin dağılışı ve yoğunluğu haritası
*Turizmin genel özellikleri ve ilişkileri
*Aliağa ilçesi ve yakın çevresindeki turizm değerlerinin dağılış haritası

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 9.YAYINI ALİAĞA VE ÇEVRESİNDEKİ ANTİK KENTLER

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 9.YAYINI ALİAĞA VE ÇEVRESİNDEKİ ANTİK KENTLER

Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini, kültürünü, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü kültür yayınları ile gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tisna, Myrina ve Gryneion ile Aiol kentlerinin en büyüğü ve en önemlisi olan Kyme’ye ev sahipliği yapan Aliağa’nın zengin tarihini gün yüzüne çıkartmak isteyen Aliağa Belediyesi, son beş yıldır tarih ve arkeoloji alanındaki akademik çalışmalara büyük destek veriyor. Akademik alanda yapılan çalışmalar, akademisyenler tarafından ortaya çıkarılan on binlerce gravür, resim, harita, fotoğraf gibi tarihi belge niteliğindeki bilgiler derlenerek “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında eşsiz bir arşiv oluşturuldu.

Kurulduğu 1952 yılından bugüne kültür alanında özellikle son beş yılda yaptığı akademik araştırmalar ile dev bir kültür hamlesi başlatan Aliağa Belediyesi, Aliağa hakkında bugüne kadar yapılmış birçok araştırmayı, tarihsel belge niteliğindeki yüzlerce yerli ve yabancı belgeyi “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı kitaplarda derliyor.

“Aliağa Kent Kitaplığı” Aliağa Belediyesi basın danışmanlığı koordinesi altında basın bürosu tarafından 19 kitap olarak projelendirildi. Yunan, Alman, Macar, Avusturya, Bulgaristan, İngiliz, İtalyan, ABD Boston ve İngiltere British Müzesinde yer alan Aliağa ile ilgili kaynaklar bir araya getirildi ve bir kısmı konunun uzmanları tarafından Türkçeye çevrildi.

2020’DE 9 KİTAP DAHA GELİYOR
Aliağa Kent Kitaplığı’nın 19 kitap olacak şekilde derleme çalışmaları sonlandırılırken, çocuk kitabı haricinde, 10 kitap basılarak okuyucu ile buluşturuldu. 4 kitap baskı aşamasında 5 kitabın ise yazımı devam ediyor.

ÜCRETSİZ OLARAK HEDİYE EDİLİYOR
“Aliağa Kent Kitaplığı”ndaki eserler okurlara, tarih severlere ve tüm akademi bilim dünyasına ücretsiz olarak hediye ediliyor. Vatandaşlar kitaplara Aliağa Belediyesi Hilal Masa’dan, Aliağa Gençlik Merkezi’nde bulunan Nadir Nadi Kütüphanesi’nden, belediye dış hizmet birimlerinden ve muhtarlıklardan ücretsiz edinebiliyor.

Aliağa Belediyesi, “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı 120 sayfalık “Aliağa’nın Antik Kentleri”, 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’, 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1.Cilt”, 600 sayfalık “İlk Çağ’dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi”, 400 sayfalık ‘Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu’, 446 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt”, 215 sayfalık “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar”, 247 sayfalık “Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl”, 200 sayfalık “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”, 120 sayfalık “Aliağa Coğrafya Atlası” ile serinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” okurlarla buluşturdu.

3 BİN 180 SAYFALIK DEV KÜLTÜR SETİ
Toplam 3 bin 180 sayfadan oluşan ve baskıları hızla tükenen kitapları edinemeyen okurlar başucu niteliğindeki kitapların pdf formatlarına https://www.aliaga.bel.tr/projeler-kategori/kent-kitapligi-projesi/ linkini tıklayarak ulaşabiliyor. Vatandaşlar kitapların pdf formatlarını mobil cihazlarına indirebildiği gibi görme engelli vatandaşlar da kendileri için oluşturulmuş sesli kitap uygulaması sayesinde kitaplardan yararlanıyor. Ayrıca, Aliağa Belediyesi tarih severler için tüm kitapları pdf formatlarında CD ve Mini DVD olarak da vatandaşlarına sunuyor.

ALİAĞA VE ÇEVRESİNDEKİ ANTİK KENTLER
Aliağa Kent Kitaplığı’nın 9.yayını “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler” 2019 yılının mart ayında kitaplıklardaki yerini aldı. Aliağa Belediyesi tarafından tarih ve arkeoloji severlere ücretsiz olarak hediye edilen kitap özellikle akademi dünyasının ilgisini çekmeyi başardı. Aliağa ve çevresinde bulunan Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa antik kentlerinde elde edilen bulguları okuyucuya aktaran kitabın editörlüğünü Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez üstlendi.

Kitaba dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucular kitabın tam metinlerini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası https://www.aliaga.bel.tr/projeler/aliaga-ve-cevresindeki-antik-kentler/# linkinden okuyabilir ya da PDF olarak indirebilirler.

ÖNSÖZ / MURAT ÇEKİLMEZ
“Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa” adlı bu eser, İzmir ili, Aliağa ilçesi ve çevresinde yer alan antik çağdaki Aiolis Bölgesi kentlerini bu bölgelerde yaşayanlara tanıtmayı amaçlamaktadır. Çalışmada yer alan antik yerleşimler, kazı ve yüzey araştırmalarının yürütücüleri tarafından ele alınmış olup son bilimsel veriler değerlendirilmektedir. Elinizde bulunan bu eserdeki amacımız, Aliağa ve çevresinde yer alan antik kentlerde yürütülen kazı ve araştırmalarda elde edilen veriler ve bulguların toplu bir şekilde bilim dünyasına sunulmasıdır.

Aliağa’nın 6 km. güneyinde ve ilçe sınırlarında yer alan Kyme antik kentinde, 2008 yılından itibaren İtalya’daki Calabria Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Antonio La Marca kazı başkanlığını yürütmektedir. Son yıllardaki çalışmalar agora, stoa, tiyatro, küçük tapınak, sütunlu yol, yerleşim bölgesi ve Helenistik sur duvarında devam etmektedir. Çalışmanın ilk makalesinde Kyme antik kenti, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Arkeolog Pınar Taşpınar tarafından sunulmuştur. Araştırmacı “Kyme Doğu Nekropolü (HABAŞ Kurtarma Kazısı, 2010-2011) Figürinleri” adlı yüksek lisans tezini Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez danışmanlığında 2018 yılından itibaren yürütmektedir.

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez tarafından yürütülen Myrina ve Gryneion antik kentleri arkeolojik yüzey araştırması (MYGAR), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 2015 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir. Elinizde bulunan bu çalışmada Myrina ve Gryneion kentlerindeki arkeolojik yüzey araştırmaları ve elde edilen buluntular ayrıntılı olarak Araştırma Başkanı Doç. Dr. Murat Çekilmez tarafından sunulmuştur.

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan tarafından yürütülen Tisna antik kenti ve yakın çevresi arkeolojik yüzey araştırması Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 2018 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir. Aiolis Bölgesi’nin küçük olmasına rağmen erken dönemleri için önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Myrina antik kentinin güneydoğusundaki Tisna, İzmir ili, Aliağa ilçesinin doğusunda, Uzunhasanlar Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Çandarlı Körfezi’ne tepeden bakar şekilde yaklaşık 250-300 m yüksekliğinde kurulduğu tespit edilen Tisna antik kenti verimli bir tarım arazisi tarafından çevrelenmiştir. Hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız Tisna antik kenti ve kalıntılarıyla birlikte elde edilen buluntular ayrıntılı olarak Araştırma Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan tarafından sunulmuştur.

Elaia antik kenti, İzmir İli, Aliağa İlçesi’nin yaklaşık 20 km kuzeyinde, Çandarlı Körfezi kıyısında, kalıntıları bugünkü Zeytindağ-Kazıkbağları mevkiinde uzanan eski bir Aiol liman kentidir. Kent, batısındaki Kaikos (Bakırçay) Nehri’nin Ege Denizi’ne karıştığı deltası ile kuzey ve doğu tarafında uzanan dağ silsileleri arasına konumlanmıştır. Pergamon Kazı Başkanı Prof. Dr. F. Pirson yönetiminde gerçekleştirilen Elaia yüzey araştırmalarında elde edilen son veriler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi. Güler Ateş tarafından sunulmuştur. Çalışmada antik yazılı kaynaklarda Elaia, ilk araştırmalar, 2006-2011 yılları arasındaki yüzey araştırması ve son bulgular ışığında Elaia kentine ait bilgiler yer almaktadır.

Manisa ili sınırlarında yer alan Aigai, antik dönemde Aspordene, günümüzde Yunt Dağı olarak isimlendirilen dağ silsilesindeki Gün Dağı üzerinde kurulmuştur. Yunt Dağı idari açıdan Manisa ve İzmir il sınırları içinde yer almaktadır. Kazılar 2004-2016 yılları arasında, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Ersin Doğer başkanlığındaki ekip tarafından yürütülmüştür. 2017 yılından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Doç. Dr. Yusuf Sezgin’in başkanlığındaki bilim insanları ve öğrencilerin katılımıyla yürütülmektedir. Araştırmacı Aigai antik kentini değerlendirdiği çalışmasında, kentin detaylı tarihçesini ele almıştır. Daha sonra kentin adının anlamı ve ekonomisi, araştırma tarihçesi ve kentte saptanan yapılar anlatılmaktadır. Bu kapsamda bouleuterion, agora, macellum, nekropolis, Athena Kutsal Alanı, tiyatro, kent kapıları, kilise ve sanayi mahallesi gibi önemli yapılar değerlendirilmiştir.

Antik Larisa şehrinin kalıntıları Menemen ile Aliağa arasında, Buruncuk Mahallesi’nin üst kısımlarında yer almaktadır. İzmir-Çanakkale karayolunun hemen üzerinde yer alır. Larisa, Dumanlı Dağ olarak bilinen dağ kütlesinden Gediz Ovası’na doğru bir yarımada gibi uzanır. Gediz Nehri (antik adıyla Hermos) Larisa’ya çok yaklaşarak şehrin hemen güneyinden geçer. Larisa küçük bir şehirdir, yerleşim alanı 2-3 km’lik bir eksen üzerindedir. Bugün antik kalıntıların olduğu araziye kızıl-kahverengi volkanik kayaçların görüntüsü, yer yer kayalık uçurumlar egemendir. Antik kent ve burada yapılan çalışmalarda elde edilen veriler İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Larisa yüzey araştırmaları başkanı Prof. Dr. Turgut Saner tarafından ele alınmıştır.

Aliağa ve çevresindeki antik kentler kitabı projesinin gerçekleşmesindeki emekleri nedeniyle makalelerin yazarları olan antik kentlerin araştırma ve kazı başkanları hocalarıma çok teşekkür ederim. Çalışmanın her aşamasında desteklerini gördüğümüz ve ömrünü adeta Aiolis Bölgesi kentlerinin araştırılmasına adamış, karış karış kentleri dolaşan Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Doğer’e teşekkürü borç bilirim.

Bu çalışmanın yayınlanmasına destekleri dışında, başlangıcından itibaren arkeoloji ve tarih ve kültürel miras araştırmalarına büyük katkılar sağlayan, Aliağa, Anadolu tarihi ve arkeolojisi sevdalısı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür ederim.

Müze eserleri, antik kentler, kazı ve yüzey araştırmalarında elde edilen eserlerin yayın çalışmalarının artması temennisiyle, saygılarımla.

İÇİNDEKİLER

Kyme Antik Kenti – Pınar TAŞPINAR
Kyme’nin Konumu ve Tarihçesi
Kyme’de Yapılan Kazı ve Araştırmalar
Kyme’de Yer Alan Kalıntılar
Myrina Antik Kenti – Murat ÇEKİLMEZ
Myrina, Kalabasar (Öteki) Tepe
Myrina Agorası
Myrina Tiyatrosu
Myrina Limanı
Myrina Nekropolü
Myrina Su Yolları ve Kalem Tepe Araştırmaları
Myrina Territoriumu Araştırmaları
Gryneion Antik Kenti – Murat ÇEKİLMEZ
Gryneion’un Konumu ve Çevresi
Arkeolojik Yüzey Araştırması Alanı
Tarihçe ve Yapılan Araştırmalar
Conze ve Diğerlerinin Araştırmaları (Altartümer von Pergamon, 1912)
Apollon Tapınağı Araştırması
Apollon Tapınağının Korusu Konusundaki Araştırmalar
Nekropol’den Bulunan Seramikler Konusundaki Araştırmalar
Yüzey Araştırmalarında Bulunan Arkeolojik Veriler
Tisna Antik Kenti – Emre ERDAN
Konum ve Topografya
Araştırma Tarihçesi
Tisna Adının Kökeni
Arkeolojik Veriler
Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey Araştırması: Kapsam, Beklentiler ve Araştırma Programı
Elaia Antik Kenti – Güler ATEŞ
Antik Yazılı Kaynaklarda Elaia
İlk Araştırmalar
2006-2011 Yılları Arasındaki Yüzey Araştırması
Son Bulgular Işığında Elaia Kenti
Aigai Antik Kenti – Yusuf SEZGİN
Aigai Antik Kentinin Tarihçesi
Aigai Adının Anlamı ve Kent Ekonomisi
Araştırma Tarihçesi
Aigai Antik Kentinin Yapıları
Aigai Bouleuterionu (Halk Meclisi Binası)
Aigai Agora Binası
Aigai Macellum’u (Et-Balık Pazarı)
Aigai Nekropolisi (Mezarlık)
Aigai Athena Kutsal Alanı
Aigai Kent Kapısı – Demirkapı
Aigai Kent Kapısı – Yenikapı
Aigai Tiyatrosu
Aigai Bizans Dönemi Kilisesi (Doğu Kilise)
Aigai Sanayi Mahallesi (ADA 1)
Aigai’da Sarnıçlar ve Su Sistemleri
Aigai’da Antik Yollar
Larisa (Buruncuk) Antik Kenti – Turgut SANER
Yerleşim Özellikleri
Larisa Batı – Hükümdar ve Saraylar Mahallesi
Larisa Batı – Şehirli Seçkinler
Larisa Doğu – İşçiler ve Hizmet Edenler
Larisa’nın Kültürel İçeriği Üzerine Düşünceler

ALİAĞALI GENÇ KARATECİLERDEN 12 MADALYA

ALİAĞALI GENÇ KARATECİLERDEN 12 MADALYA

Aliağa Belediyesi’nin Spor Okulları bünyesindeki karate branşında eğitim alan genç sporcular, katıldıkları 10 Kasım Atatürk’ü Anma Karate İzmir İl Şampiyonasında 12 madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attılar.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından İzmir Karabağlar Spor Salonu’nda organize edilen turnuvaya 14 kulüpten 246 sporcu katıldı. Genç karateciler kıran kırana geçen müsabakalarda dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele örneği sergiledi. Turnuvaya Aliağa Belediyesi Spor Okulları’nın karate branşında eğitim gören 26 sporcu katıldı. Aliağa Demir Spor Kulübü adına yarışan 26 sporcudan 12’si derece yaparak Aliağa’ya madalya gururu yaşattı.

Turnuvada dereceye giren isimler şöyle; Bayan kata dalında 2012 doğumlu Damla Aydoğan üçüncü, 2009 doğumlu Nazlı Can üçüncü, bayan kumite dalında 2009 doğumlu 37 kiloda Nazlı Can birinci, 2010 doğumlu 30 kiloda Nisanur Sevinç Başıbüyük üçüncü, 40 kiloda 2009 doğumlu Nihal Hayri üçüncü, 45 kiloda 2007 doğumlu Zeynep Gülce Diktaş birinci, 45 kiloda 2009 doğumlu Sinem Hayri ikinci, bay kata dalında 2011 doğumlu Adem Batın Akgül üçüncü, bay kumite dalında 30 kiloda 2010 doğumlu Eymen Güçlü ikinci, 45 kiloda 2009 doğumlu Volkan Demir, 50 kiloda 2008 doğumlu Doğan Egecan Tercan üçüncü, 52 kiloda 2007 doğumlu Eymen Yağmur Diktaş üçüncü.

Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Aliağa Belediyesi Spor Okulları Karate Antrenörü Nezahat Aksu, “2020 yılında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na da katılarak Aliağamızı daha iyi yerlerde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

ALİAĞA BELEDİYESİ TAŞINMAZLARINI KİRAYA VERİYOR

ALİAĞA BELEDİYESİ TAŞINMAZLARINI KİRAYA VERİYOR

Aliağa Belediyesi; Yeni Şakran, Hacıömerli ve Bozköy Mahallelerindeki 1 konut, 4 işyeri taşınmazlarını üç yıl süreyle kiraya verecek. 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulünce yapılacak olan kiralama ihaleleri 19 Aralık 2019 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

19 Aralık 2019 Perşembe günü ihalesi gerçekleştirilecek olan taşınmazlar; Bozköy Mahallesi, Bayrak Sokak No:11/2 843 parselde bulunan konut yıllık 4.512,00 TL muhammen bedeli, 406,08 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 14.20 olacak.

Yenişakran Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No:16/1C, 10/1 parselde bulunan dükkân yıllık 9.408,00 TL muhammen bedeli, 846,72 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 14.40 olacak.

Yenişakran Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No:16/1F, 10/1 parselde bulunan kahvehane yıllık 42.000,00 muhammen bedeli, 3.780,00 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 15.00 olacak.

Hacıömerli Mahallesi, Hacıömerli Atatürk Caddesi, No:1/A adresinde bulunan büfe yıllık 11.700,00 TL muhammen bedeli, 1.053,00 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 15.20 olacak.

Yenişakran Mahallesi, 3230 Sokak, No:1 adresinde bulunan restaurant yıllık 15.624,00 TL muhammen bedeli, 1.406,16 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 15.40 olacak.

İHALELERE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde şu şartlar aranacak;
Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi,
-Şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi (Nüfus cüzdanı örneği, Tebligat beyanı, İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin yazılı taahhütname,

İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen ihale şartname örneği, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname)

– İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
– İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.
– FETÖ ve diğer terör örgütü ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz.

– Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.
– İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur.
– İhale Şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi, 30,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının 19.12.2019 Perşembe günü saat 12.30’a kadar satın alınması zorunludur.
– Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 7.YAYINI “TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR”

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 7.YAYINI “TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR”

Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini, kültürünü, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü kültür yayınları ile gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tisna, Myrina ve Gryneion ile Aiol kentlerinin en büyüğü ve en önemlisi olan Kyme’ye ev sahipliği yapan Aliağa’nın zengin tarihini gün yüzüne çıkartmak isteyen Aliağa Belediyesi, son beş yıldır tarih ve arkeoloji alanındaki akademik çalışmalara büyük destek veriyor. Akademik alanda yapılan çalışmalar, akademisyenler tarafından ortaya çıkarılan on binlerce gravür, resim, harita, fotoğraf gibi tarihi belge niteliğindeki bilgiler derlenerek “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında eşsiz bir arşiv oluşturuldu.

Kurulduğu 1952 yılından bugüne kültür alanında özellikle son beş yılda yaptığı akademik araştırmalar ile dev bir kültür hamlesi başlatan Aliağa Belediyesi, Aliağa hakkında bugüne kadar yapılmış birçok araştırmayı, tarihsel belge niteliğindeki yüzlerce yerli ve yabancı belgeyi “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı kitaplarda derliyor.

“Aliağa Kent Kitaplığı” Aliağa Belediyesi basın danışmanlığı koordinesi altında basın bürosu tarafından 19 kitap olarak projelendirildi. Yunan, Alman, Macar, Avusturya, Bulgaristan, İngiliz, İtalyan, ABD Boston ve İngiltere British Müzesinde yer alan Aliağa ile ilgili kaynaklar bir araya getirildi ve bir kısmı konunun uzmanları tarafından Türkçeye çevrildi.

2020’DE 9 KİTAP DAHA GELİYOR

Aliağa Kent Kitaplığı’nın 19 kitap olacak şekilde derleme çalışmaları sonlandırılırken, çocuk kitabı haricinde, 10 kitap basılarak okuyucu ile buluşturuldu. 4 kitap baskı aşamasında 5 kitabın ise yazımı devam ediyor.

ÜCRETSİZ OLARAK HEDİYE EDİLİYOR

“Aliağa Kent Kitaplığı”ndaki eserler okurlara, tarih severlere ve tüm akademi bilim dünyasına ücretsiz olarak hediye ediliyor. Vatandaşlar kitaplara Aliağa Belediyesi Hilal Masa’dan, Aliağa Gençlik Merkezi’nde bulunan Nadir Nadi Kütüphanesi’nden, belediye dış hizmet birimlerinden ve muhtarlıklardan ücretsiz edinebiliyor.

Aliağa Belediyesi, “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı 120 sayfalık “Aliağa’nın Antik Kentleri”, 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’, 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1.Cilt”, 600 sayfalık “İlk Çağ’dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi”, 400 sayfalık ‘Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu’, 446 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt”, 215 sayfalık “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar”, 247 sayfalık “Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl”, 200 sayfalık “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”, 120 sayfalık “Aliağa Coğrafya Atlası” ile serinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” okurlarla buluşturdu.

3 BİN 180 SAYFALIK DEV KÜLTÜR SETİ

Toplam 3 bin 180 sayfadan oluşan ve baskıları hızla tükenen kitapları edinemeyen okurlar başucu niteliğindeki kitapların pdf formatlarına https://www.aliaga.bel.tr/projeler-kategori/kent-kitapligi-projesi/ linkini tıklayarak ulaşabiliyor. Vatandaşlar kitapların pdf formatlarını mobil cihazlarına indirebildiği gibi görme engelli vatandaşlar da kendileri için oluşturulmuş sesli kitap uygulaması sayesinde kitaplardan yararlanıyor. Ayrıca, Aliağa Belediyesi tarih severler için tüm kitapları pdf formatlarında CD ve Mini DVD olarak da vatandaşlarına sunuyor.

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 7.YAYINI “TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR”

“Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar” 2019 yılı ocak ayında Aliağa Kent Kitaplığı’nın 7.yayını olarak kitaplıklardaki yerini aldı. 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar’ın 16.yüzyıldaki durumu tapu tahrir defterleri ile ortaya konuluyor.

ÖNSÖZ / HİLAL ORTAÇ

Bölgesel tarih araştırmalarında Tapu Tahrir Defterleri içerdiği bilgiler bakımından son derece önemli bir yer tutuyor. Tahrir Defterleri’yle ilgili ilk yayın faaliyetleri Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan coğrafyasına ait bölgelere ait defterlerle başlamış, daha sonra Anadolu’nun çeşitli yöreleri ile ilgili defterlerin yayınlanması ile devam etmiştir. Lajoş Fekete’nin 1943 yılında Macaristan’da yayınladığı Estergon Sancağı’na ait defterle başlayan bu yayınlar arasında, 1954 yılında Prof.Dr. Halil İnalcık’ın yayınladığı Osmanlı İmparatorluğu’nun en eski tarihli tahrir defteri olan Arvanid Sancağı da bulunmakta, Anadolu sahasında ise ilk örneği Refet Yinanç ve Mesut Elibüyük’ün yayınladığı Malatya Tahrir Defteri oluşturmaktadır. Bu arada doğrudan defter yayını olmasa da, bölgesel ve yerel tarih çalışmalarında da defterler yoğun şekilde kullanılmıştır.

Bölgede Türk Fethi ile birlikte Saruhan Beyliği tarafından kurulmuş olan Güzelhisar Kazası’na ait defterlerin bağımsız bir yayın olarak basılması düşüncesi, Aliağa Belediyesi tarafından tarihsel gelişimi süresince Aliağa tarihinin bir bütün olarak ortaya konulması için yapılan çalışmalar esnasında ortaya çıktı. Bu çalışmanın sonucunda Prof. Dr. Ersin Doğer’in “İlk Çağ’dan 21. Yüzyıla, Aliağa Tarihi” adlı son derece kapsamlı eseri yayınlandı. Bu eserin hazırlık aşamasında 16. yüzyıla ilişkin Tapu Tahrir Defterleri de tarafımdan Osmanlıca’dan günümüz yazısına aktarıldı ve ardından ayrı bir yayın olarak basılması gündeme geldi.

Bunun sonucu olarak, defter verilerinin değerlendirildiği bölümle birlikte, defterlerin çevirileri ve tıpkıbasımları, Aliağa tarihiyle ilgilenenlerin ve bizden sonraki araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Kitabın ortaya çıkmasına vesile olan ve bölge tarihi ile ortaya çıkan çeşitli soruların ortaya atılmasında ve cevaplarının verilmesinde büyük katkıları olan Sayın Prof.Dr. Ersin Doğer’e ve acemisi olduğum bir yazı türünde yardımlarını esirgemeyen Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. M. Akif Erdoğru’ya teşekkür ederim.

Kültür ve tarihe verdiği önemi birbirinden değerli eserlerin yayını ile kanıtlamış bulunan Aliağa Belediyesi kurumsal kimliğine ve bu kurumsal kimliğin temsilcisi Aliağa Belediye Başkanı Sayın Serkan Acar’a yerel tarihe, kültüre ilgisi ve geçmişin birikimini geleceğe aktarma sorumluluğu üstlenmesinden dolayı teşekkür ederim.

HİLAL ORTAÇ KİMDİR?

1964 yılında Balıkesir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manisa’da tamamladı. 1981 yılında girdiği Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Aynı yıl E.Ü. Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yüksek Lisans öğretimine başladı. 1987 yılında Tarih Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1987 yılında yüksek lisansını ‘Manisa Kütüphanesinde Bulunan 7079 no.lı Kanunnamenin Çeviri Yazısı ve Açıklaması’ teziyle tamamladı. Aynı Enstitüde başladığı doktora eğitimini 1996 yılında ‘Tanzimattan Birinci Meşrutiyete Manisa (İdari, Sosyal, Ekonomik ve Demografik Yapı)’ başlıklı teziyle doktor ünvanını kazandı. 1998 yılından itibaren Yakıncağ Tarihi anabilim dalında Öğretim Görevlisi, 2014’ten itibaren de Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. İngilizce bilmektedir.

İÇİNDEKİLER

“TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR” adlı eserin içeriği şu bölümlerden oluşuyor;

  1. Saruhan Sancağı Güzelhisar-ı Menemen Kazası
  2. Güzelhisar-ı Menemen Kazası’na ilişkin defterler

BOA, TT 165

BOA, TT 398

TKGMA, TK 115

BOA, MAD.d 152

BOA, TT 102

TKGMA. 125

  1. Bölüm
  2. XVI. Yüzyılda Güzelhisar-ı Menemen Kazası

Güzelhisar Nahiyesi Köyleri

Kestel Nahiyesi Köyleri

 

  1. Güzelhisar-ı Menemen Kazası 16. Yüzyıl Sosyal ve Ekonomik Durum

Cami Mahallesi

Bölicek Mahallesi

Hisarlık Mahallesi

Cemaat-ı Rumiyan

Kırsal Kesim

Tarımsal Üretim

Tahıl ve Bakliyat Üretimi

Pamuk

Pirinç

Susam

Zeytin

Vergiler

Vakıflar

  1. Sonuç
  2. Bölüm – Defter Metinleri
  3. Tapu Tahrir Defteri 165 (TT 165) (1530-31) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile

Nahiye-i Güzelhisar der Liva-i Saruhan Nefs-i Güzelhisar

Mahalle-i Cami

Mahalle-i Bölicek

Cemaat-ı Zimmiyan-ı Nefs-i Güzelhisar

Karye-i Çıtak deresi tâbi-i m

Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tâbi-i m

Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar

Karye-i Piyadeler tâbi-i m

Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Davud Dede tâbi-i m

Cemaat-i Zaviyadaran-ı Davud Dede An evlad-ı 0

Cemaat-ı Aydoğdular An Yörükan-ı Zaim-i Kestel

Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar

Cemaat-ı Urban-ı Baraklu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran

Karye-i Eğri Gölcük tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Kestel

Karye-i Boz tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yurd Beyi nam-ı diğer Helvacı

Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kazlık tabi-i Güzelhisar

Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar

Karye-i Pazarlı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Çomaklu tabi-i Kestel

Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Kestel

Karye-i Kabaağaç tabi-i Kestel

Karye-i Doğanoğlu tabi-i Kestel nam-ı diğer Kilise

Karye-i Yundalanı tabi-i Kestel

Karye-i Girenüz tabi-i Kestel

Karye-i Nıfs-ı Sataşar nam-ı diğer Kızılçam

Karye-i Derziler tabi-i m

Karye-i Ömerler, tabi-i m

Karye-i Kuruca Kestel

Karye-i Sofu Deresi

Karye-i Çıtaklı

Karye-i Ilıca maa mezra-i Kayrucak tabi-i Güzelhisar

Karye-i Demirci, tabi-i Güzelhisar

Karye-i İne (Eyne) Gazi ve İncirbükü ve Mezra-i Danişmendli tabi-i mezbur

Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar

Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar

Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar

Karye-i Karaca Avunduk maa Kartalhacı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Orayda, tabi-i m

Karye-i Kaya alanı, tabi-i m

Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak, tabi-i m

Karye-i Devlid

Karye-i Habiblü

Karye-i Belek

Karye-i Hızırlı

Karye-i İğdecik tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yayağaç

Karye-i Altan nam-ı diğer Kavak tabi-i Kestel

Karye-i Örlemiş

Karye-i İnkayacık

Karye-i Elifpınarı

Karye-i Kulfallu

Karye-i Donuzdeğirmeni tabi-i Güzelhisar

Karye-i Nısf-ı Sataşar

Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar

  1. Tapu Kayıt Defteri 115 (TK 115) (1575) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile

Fihrist-i Kaza-ı Güzelhisar

Kaza-ı Güzelhisar der Liva-ı Saruhan Nefs-i Güzelhisar

Mahalle-i Cami

Mahalle-i Bölücek

Mahalle-i Hisarlık

Karye-i Çıtak Deresi tabi-i Güzelhisar

Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tabi-i m

Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar

Karye-i Bayad (eler), tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Güzelhisar

Karye-i Doğanoğlu nam-ı diğer Kilise tabi-i Güzelhisar

Karye-i Elif Pınarı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kuruca Kestel tabi-i Güzelhisar

Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar

Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar

Karye-i Karlık tabi-i Güzelhisar

Karye-i Habibli nam-ı diğer Şehabeddin tabi-i Güzelhisar

Karye-i İnegazi ve İncirbükü mezraa-ı Danişmendlü tabi-i Güzelhisar

Karye-i Gireniz tabi-i Güzelhisar

Karye-i Sofu Depesi tabi-i mezkur

Karye-i Yundalanı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Subaşı ve Karye-i Davud Dede tabi-i m

Cemaat-ı zaviyedaran-ı Davud Dede an evladeş

Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar

Karye-i Karaca Avunduk nam-ı diğer Taşlı Burun maa Kartal tabi-i Güzelhisar

Karye-i Derzilü tabi-i Güzelhisar

Karye-i Nısf-ı Sataşar nam-ı diğer Çam tabi-i Güzelhisar

Karye-i Pazarlu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Örlemiş tabi-i m

Karye-i Kulfallu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Eğrigöl tabi-i m

Karye-i Deniz Değirmeni tabi-i Güzelhisar

Karye-i Bozköy tabi-i Güzelhisar

Karye-i Demirci Kavağı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Nısf-ı Sataşar tabi-i Güzelhisar

Karye-i İnkayacık tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kabaağaç tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yayağaç tabi-i Güzelhisar

Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran tabi-i Güzelhisar

Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar

Karye-i Çomaklu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak tabi-i Güzelhisar

Karye-i Hızırlu tabi-i Güzelhisar

Karye-i İltan nam-ı diğer Kavak tabi-i Güzelhisar

Karye-i Kayaalanı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Melik tabi-i Güzelhisar

Karye-i Orayda tabi-i Güzelhisar

Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Güzelhisar

Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar

Karye-i Yurdbeği nam-ı diğer Helvacı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Çıtaklı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Ilıca maa mezraa Kayrucak tabi-i Güzelhisar

Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar

An Koru-yı Gökçe

An Koru-yı Kafir Kışlası ve Tütenlü

An Koru-yı Kara Bergos ve Karakaya

An Koru-yı Pir Ağıl

An Koru-yı Akça Ağıl ve Mürted Yatağı

An Koru-yı Erkaç

An Koru-yı Buzağılık

An Koru-yı Nohud Havlısı

Karye-i İğdecik nam-ı diğer Gökdepe tabi-i Güzelhisar

Karye-i Devlid tabi-i Güzelhisar

Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar

HEYDAR ALİYEV ALİAĞA’DA ANILDI

HEYDAR ALİYEV ALİAĞA’DA ANILDI

Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu merhum Cumhurbaşkanı Heydar Aliyev, vefatının 16. yılında Aliağa’da anıldı. Azeri devlet adamı anısına düzenlenen anma programı, Aliağa’da kendi adını taşıyan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, Azerbaycan Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Necibe Nesibova, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Nicat Memmedli, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemsettin Ünal, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sıtkı Arı, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ALİAĞA HEYDAR ALİYEV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ MEHMET SITKI ARI: “İKİ ÜLKENİN DE KADERİ ORTAKTIR”
Saygı duruşu ve ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sıtkı Arı yaptı. Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın birbirlerini her platformda koşulsuz desteklediklerini belirten Arı, “İki ülkenin de kaderi ortaktır. Bir millet iki devlet olarak bunların farkındayız. Dünyadaki gelişmeleri analiz ettiğimizde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür’ felsefesiyle; Azerbaycan’ın Ulu Önderi Heydar Aliyev’in bir millet iki devlet felsefesinin ne kadar derin bir vizyon olduğunu ve bizlere ne kadar büyük bir misyon yüklediğini daha iyi anlıyoruz” dedi.

ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERDAL BAYHAN: “İKİ ÜLKE ARASINDA EKONOMİK İLİŞKİLERİN DE GELİŞMESİNİ SAĞLAMIŞTIR”
Heydar Aliyev’in 21.Yüzyıla damgasını vurmuş bir lider olduğunu ifade eden Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, ‘Bir millet iki devlet felsefesiyle Türk Dünyası’nın birlik ve dirliği için çalışmış, bu maksatla ülkemiz ve bütün Türk Dünyası ile iş birliği içerisinde hareket etmiştir. Türkiye’ye karşı duyduğu derin sevgiyi geçmişteki icraatlarında da bariz bir şekilde göstermiştir. Heydar Aliyev iki kardeş ülkenin ilişkilerinin duygusal tarafına ilaveten, ekonomik ilişkilerin de gelişmesi için önemli politikalar üretilmesini sağlamıştır” dedi.

AZERBAYCAN EĞİTİM ATAŞESİ DOÇ. DR. NECİBE NESİBOVA: “HEYDAR ALİYEV, EĞİTİME DEVLETİN TEMEL İLKELERİNDEN BİRİ OLARAK GÖRMÜŞTÜR”
Heydar Aliyev’in Azerbaycanlı gençlerin eğitim alabilmelerine özen gösterdiğini vurgulayan Azerbaycan Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Necibe Nesibova, “Heydar Aliyev, eğitime devletin temel ilkelerinden biri olarak görmüştür. Zor zamanlarda ülkenin geleceği için 15 binden fazla öğrencinin yurt dışında eğitim görmesini sağlamıştır. Bu gençler Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Heydar Aliyev’in etrafında toplanmış ve Azerbaycan’ın inşa edilmesine yardımcı olmuşlardır. Bu gençler aynı zamanda Azerbaycan eğitim sisteminin yeniden oluşturulmasına da yardımcı olmuşlardır” dedi.

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ HAZAR İBRAHİM: “TÜM BU BÜYÜK İŞLERİN KÖKÜ HEYDAR ALİYEV’E UZANMAKTADIR”
Heydar Aliyev’in Türkiye Azerbaycan kardeşliğine her zaman büyük önem verdiğinin altını çizen Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, “TANAP gibi büyük bir projenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev tarafından Edirne’de büyük bir etkinlikle hayata geçirilmiştir. Tüm bu büyük işlerin kökü Heydar Aliyev’e uzanmaktadır” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Heydar Aliyev’in hayatını anlatan video gösterimi barkovizyona yansıtıldı. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Program, “Heydar Aliyev’e Özlem” oratoryosu ile son buldu.

ALİAĞA BELEDİYESİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANDI

ALİAĞA BELEDİYESİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANDI

Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önerge yer aldı. Meclis üyelerinin oylamasına sunulan 24 madde tek tek görüşülerek oylandı. 5 Kasım 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan toplantı gündem maddelerinin oylanmasıyla devam etti.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER
Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında meclis üyelerinin oylamasına sunulan; 1-2-7-8-12 ve 13.maddeler oy birliği ile kabul edilirken 9.madde oy çokluğu ile kabul edildi. 3-4-5-6 ve 11.maddeler oy birliği ile İmar ve Plan, Bütçe Komisyonuna havale edildi. 10.madde ise oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
Komisyondan gelen raporlar kapsamında 10 maddenin tamamının komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM DIŞI ÖNERGE
Başkanlıktan gelen önergelerin ve komisyonlardan gelen raporları görüşülmesinin ardından gündem dışı önergenin oylanmasına geçildi. Gündem dışı önerge olarak gündeme alınan; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aşağışakran Mahallesi’nde 36 ada 1 numaralı ve 49 ada 1 numaralı taşınmazlardan herhangi birisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce itfaiye alanı olarak kullanılması amacıyla büyükşehir belediyesine tahsisini içeren madde İmar ve Plan, Bütçe Komisyonuna oy birliği ile gönderildi.

2020 YILI ALİAĞA İÇİN YATIRIM YILI OLABİLİR
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, dilek ve temenniler bölümünde seçim öncesinde kamuoyu ile paylaşılan ve Aliağa’ya yapılması planlanan devlet yatırımları hakkında bilgi isteyen meclis üyelerine şu bilgileri aktardı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2020 yılı yatırımları için bütçe görüşmeleri yapılıyor. Öncelikler tespit ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Aliağa’nın liman yolları ile ilgili sıkıntıların gündeme alınması, Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Aliağa adalet sarayının gündeme alınması, Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde ise devlet hastanenin 2020 yılı bütçesine dahil edilmesi istendi. Bir başka devlet yatırımı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin de Cumhurbaşkanlığı yatırım planlamasına dahil edilmesi konusunda çalışma devam ediyor. Meslek hastalıkları hastanesi konusunda önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler bekliyoruz. Tüm bu gelişmelerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Aliağa’ya ne kadar yatırım yaptırtabiliriz bunun derdindeyiz. Tüm İzmir milletvekillerinin mutlak suretle bir gayreti vardır fakat özellikle bütçe görüşmelerinde Aliağa’nın sorunlarını ve isteklerini dile getiren İzmir Milletvekilimiz Tamer Osmanağaoğlu’na teşekkür ediyorum.”

Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi toplantıya katılmayan meclis üyesi İsmail Menderes’in mazeretinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantısının 7 Ocak 2020 Salı günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN ENGELLİLER GÜNÜNE ÖZEL KUTLAMA

ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN ENGELLİLER GÜNÜNE ÖZEL KUTLAMA

Aliağa Belediyesi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü özel bir programla kutladı. Aliağa Gençlik Merkezi’nde özel eğitim öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama programı renkli gösterilere sahne oldu.

Kutlama programına katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Bayar, özel eğitim öğrencilerinin aileleri ve Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya ile dünya şampiyonu olan Aliağalı milli sporcu İbrahim Çolak, program boyunca özel eğitim öğrencilerinin neşesine ortak oldu. Aliağa Gençlik Merkezi özel eğitim sınıfında eğitim gören otizmli çocukların şiir dinletileri, parkur gösterileri ve milli sporcu İbrahim Çolak ile yaptıkları cimnastik hareketleri izleyenlerden büyük alkış aldı.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: “ONLARLA GEÇİRDİĞİM HER AN BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL”
En büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “İnsanı insan yapan uzuvları ya da zihni değildir. İnsanı insan yapan kalbidir. Bizler sevgiyle tüm engelleri aşacağız. Bugünün özel olmasının sebebi bugünün sadece dünya engelliler günü olması değil. Bugün çocuklarımla birlikteyim. Onlarla geçirdiğim her an benim için çok özel. Çocuklarımıza, çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitmenlerimize, engelli kardeşlerimizin sorunlarına sahip çıkmaya çalışan Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği ile anne ve babalara çok teşekkür ediyorum” dedi.

ALİAĞALI DÜNYA ŞAMPİYONU İBRAHİM ÇOLAK: “BENİM İÇİN GURUR VE MUTLULUK VERİCİ”
Sevgi ve saygının tüm engelleri kaldırdığını ifade eden Aliağalı milli sporcu İbrahim Çolak, “Etkinlikte bulunuyor olmam beni çok mutlu etti. Onlarla birlikte olmak, birlikte cimnastik hareketleri yapmak benim için gurur ve mutluluk verici oldu. Yaptıkları gösterilerle her şeyi yapabileceklerini bir kez daha gösterdiler. Hepsini çok başarılı buldum. Bu güzel etkinliği bizlere yaşattıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

AİLELERDEN BAŞKAN SERKAN ACAR’A TEŞEKKÜR
Eğlenceli görüntülerin yaşandığı kutlama programında otizmli çocukların aileleri, engellilere yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür ederek çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Yaklaşık bir saat süren program İzmir yıl marşı, pasta kesimi ve çocuklara hediye dağıtımı ile son buldu.

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 6.YAYINI “MYRİNA VE GRYNEİON 2”

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 6.YAYINI “MYRİNA VE GRYNEİON 2”

Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini, kültürünü, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü kültür yayınları ile gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tisna, Myrina ve Gryneion ile Aiol kentlerinin en büyüğü ve en önemlisi olan Kyme’ye ev sahipliği yapan Aliağa’nın zengin tarihini gün yüzüne çıkartmak isteyen Aliağa Belediyesi, son beş yıldır tarih ve arkeoloji alanındaki akademik çalışmalara büyük destek veriyor. Akademik alanda yapılan çalışmalar, akademisyenler tarafından ortaya çıkarılan on binlerce gravür, resim, harita, fotoğraf gibi tarihi belge niteliğindeki bilgiler derlenerek “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında eşsiz bir arşiv oluşturuldu.

Kurulduğu 1952 yılından bugüne kültür alanında özellikle son beş yılda yaptığı akademik araştırmalar ile dev bir kültür hamlesi başlatan Aliağa Belediyesi, Aliağa hakkında bugüne kadar yapılmış birçok araştırmayı, tarihsel belge niteliğindeki yüzlerce yerli ve yabancı belgeyi “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı kitaplarda derliyor.

“Aliağa Kent Kitaplığı” Aliağa Belediyesi basın danışmanlığı koordinesi altında basın bürosu tarafından 19 kitap olarak projelendirildi. Yunan, Alman, Macar, Avusturya, Bulgaristan, İngiliz, İtalyan, ABD Boston ve İngiltere British Müzesinde yer alan Aliağa ile ilgili kaynaklar bir araya getirildi ve bir kısmı konunun uzmanları tarafından Türkçeye çevrildi.

2020’DE 9 KİTAP DAHA GELİYOR
Aliağa Kent Kitaplığı’nın 19 kitap olacak şekilde derleme çalışmaları sonlandırılırken, çocuk kitabı haricinde, 10 kitap basılarak okuyucu ile buluşturuldu. 4 kitap baskı aşamasında 5 kitabın ise yazımı devam ediyor.

ÜCRETSİZ OLARAK HEDİYE EDİLİYOR
“Aliağa Kent Kitaplığı”ndaki eserler okurlara, tarih severlere ve tüm akademi bilim dünyasına ücretsiz olarak hediye ediliyor. Vatandaşlar kitaplara Aliağa Belediyesi Hilal Masa’dan, Aliağa Gençlik Merkezi’nde bulunan Nadir Nadi Kütüphanesi’nden, belediye dış hizmet birimlerinden ve muhtarlıklardan ücretsiz edinebiliyor.

Aliağa Belediyesi, “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı 120 sayfalık “Aliağa’nın Antik Kentleri”, 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’, 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1.Cilt”, 600 sayfalık “İlk Çağ’dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi”, 400 sayfalık ‘Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu’, 446 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt”, 215 sayfalık “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar”, 247 sayfalık “Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl”, 200 sayfalık “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”, 120 sayfalık “Aliağa Coğrafya Atlası” ile serinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” okurlarla buluşturdu.

3 BİN 180 SAYFALIK DEV KÜLTÜR SETİ
Toplam 3 bin 180 sayfadan oluşan ve baskıları hızla tükenen kitapları edinemeyen okurlar başucu niteliğindeki kitapların pdf formatlarına https://www.aliaga.bel.tr/projeler-kategori/kent-kitapligi-projesi/ linkini tıklayarak ulaşabiliyor. Vatandaşlar kitapların pdf formatlarını mobil cihazlarına indirebildiği gibi görme engelli vatandaşlar da kendileri için oluşturulmuş sesli kitap uygulaması sayesinde kitaplardan yararlanıyor. Ayrıca, Aliağa Belediyesi tarih severler için tüm kitapları pdf formatlarında CD ve Mini DVD olarak da vatandaşlarına sunuyor.

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN 6.YAYINI “MYRİNA VE GRYNEİON 2”
Aliağa Kent Kitaplığı’nın 6.yayını “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt” oldu. Dört cilt olarak planlanan ve serinin ilk yayını olan “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, 1. Cilt”ten sonra 2018 yılının eylül ayında okuyucu ile buluşturulan ikinci cilt de yoğun ilgi gördü.

Kitapta; Aliağa’da bulunan antik kentler içinde, tarihte “Apollon Tapınağı” ile bilinen “Gryneion” ve “toprak heykelcikleriyle” arkeoloji dünyasını şaşırtan “Myrina” antik kentlerinin arkeolojik kültür mirası okuyucuya aktarılıyor.

Arkeoloji ve bilim dünyasına uzun yıllar hizmet edecek olan eser akademik bir dille hazırlandı. Doç. Dr. Murat Çekilmez, Dr. Emel Dereboylu Poulain ve Dr.Emre Erdan’ın editörlüğünü üstlendiği “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt” adlı kitap da yüzey araştırmaları sırasında bulunan arkeolojik kültür varlıklarının tespitiyle ilgili makaleler, Gryneion’daki Apollon tapınağı ve çevresinde yapılan jeofizik araştırmaları gibi çok sayıda önemli bilgiler yer alıyor.

Akademi dünyasının kısa sürede ilgisini çeken 446 sayfalık başucu niteliğindeki dev eserde ilk ciltte İngilizce olarak yayımlanan makaleler Türkçe olarak yayımlandı. Myrina ve Gryneion antik kentlerinden çıkan seramikler üzerinde çalışmalar yapıldı ve bu çalışmaların sonuçları okuyucuya aktarıldı. Gryneion’daki bitkiler ve florayla ilgili araştırma kitapta yer aldı. Uzman akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar ile sikkesinden seramiğine, mimari malzemeden heykeltıraşlığa kadar birçok önemli bilgi Myrina ve Gryneion 2 kitabında okuyucuya sunuldu.

İÇİNDEKİLER:
“MYRİNA VE GRYNEİON, ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARI, SON ARAŞTIRMALAR VE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR, 2.CİLT” kitabının içeriği şöyle;

1. 2016 Yılı Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırması
(MYGAR) Raporu (2. Sezon)
Murat Çekilmez
2. Osmanlı Dönemi’nde Güzelhisar-ı Menemen Kazası Tahrirlerinden
(15.-17. Yüzyıllar) Hareketle Apollon Gryneion Kutsal Korusu’nun
Sınırları Üzerine
Ersin Doğer-Hilal Ortaç
3. 2017 Yılı Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırması Seramik
Buluntuları
Emel Dereboylu Poulain-Pınar Taşpınar-Merve Arınç
4. Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmalarında Bulunan Mimari
Terrakottalar
Suat Ateşlier
5. Myrina Territoriumundan Bir Arkeolojik Yerleşim: Tisna (Tišna?)
Emre Erdan-Ali Osman Tiro
6. Myrina’daki Fransız Kazılarında Ele Geçen Seramik ve Diğer Buluntular
Emel Dereboylu Poulain
7. Aiolis Kenti Myrina’da 2017 Yılı Yüzey Araştırmaları: Burunucu Mevkii
Bizans Seramik Buluntuları
Lale Doğer
8. Myrina Terazi Ağırlıkları
Oğuz Tekin
9. Addendum: Gryneion ve Sikkeleri
Oğuz Tekin
10. Myrina Sikkelerinde Kraliçe Myrina Tasviri
Dinçer Savaş Lenger
11. 2015 Yılı Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmalarında Tespit
Edilen Kültür Varlıkları
Murat Çekilmez-Arzu Özver-Nihan Aydoğmuş
12. 2017 Yılı Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmalarında Bulunan
Ağırlık ve Ağırşaklar
Fevzi Özcan-Merve Arınç-Pınar Taşpınar
13. Amazonlar (Kadın Savaşçılar), İki Amazon: Myrina ve Gryne
Aslıhan Güçlü
14. Gryneion Antik Kenti’nde Kültürel Mirasın Korunması Kapsamında
Tapınak Temellerinin Araştırılmasında Arkeojeofizik Çalışmalar
Fethi Ahmet Yüksel-Kerim Avcı-Murat Çekilmez
15. Güzelhisar Çayı Kıyı Ovasında Alüvyal Jeomorfoloji Araştırmaları ve
Myrina Jeoarkeolojisi
Serdar Vardar
16. Çandarlı Körfezi’nin Doğusunda Aliağa-Yenişakran Arasının
Jeomorfolojisi
Atilla Karataş
17. Gryneion Antik Kenti Bitkileri Üzerine: 2017 Çalışmaları
Mesut Kırmacı
18. Gryneion Antik Kenti (Aliağa-İzmir) Tapınak Alanındaki Taşların
Mineralojik ve Petrografik Özellikleri
Barış Semiz
19. “Gryneon’da Son Buluntular”-Makale Çevirisi: Leonere Keene, “Recent
Finds at Gryneon” (Türk Arkeoloji Dergisi, 1959, IX-2, s. 55-59) Adlı
Makalenin Türkçe Çevirisi
Senem Çevik
20. Myrina’nın Güzergâhı: Bir Çıkmaz Sokak Olarak “Aiol Göç Efsanesi” ve
Aiolis-Doğu Akdeniz Bağlantıları
Emre Erdan-Barış Gür

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ALİAĞA’DA KUTLANDI

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ALİAĞA’DA KUTLANDI

Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilen ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği’nin düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Bayar’ın Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören Aliağa Engelsiz Park’ta düzenlenen programla devam etti. Programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Levent Yönten, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, engelli aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ALİAĞA ENGELLİLER VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYTAÇ BAYAR: “ENGELLİLER, GECE GÖKYÜZÜNDE PARLAYAN YILDIZLAR GİBİDİR”
Yoğun katılımın olduğu programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Bayar yaptı. Bayar, “Engellilerin sosyal hayatta yer almaları ve bu toplumun bir parçası olarak yaşama dahil olabilmeleri için çalışma hayatında yer alabilmelilerdir. Engellilere de fırsat verildiğinde bir çok işte başarılı olabildiklerini iş yerinizde, mahallenizde görmektesiniz” dedi. Bayar ayrıca konuşmasında, “Engelliler, gece gökyüzünde parlayan yıldızlar gibidir. Hayatınıza ışık ve güzellikler katacak insanlardır. Zor olan hayatımıza sevgi dokunuşlarınızla güzelleştirmenize ihtiyacımız var. Unutulmamalıdır ki, sevgi her engeli aşacak güçtedir. Her insan hayatının bir yerinde bir engellinin hayatına dahil olmalıdır. İşte o zaman mucizelere tanık olunacaktır” ifadelerine de yer verdi.

Engelsiz kafede büyük bir ilgiyle karşılanan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, engelli bireylerin ve ailelerinin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Yaklaşık bir saat süren program engelli bireylerin halk oyunları gösterisinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.