Asker Ailesi Yardımı

Yardım Alma Koşulları Nelerdir?

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine Belediyeler gerekli yardımı yapmaktadır. 4109 Sayılı Kanunun madde 7’ye göre yardım yapabilmek için;

 • Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba,  veya eşi olması,
 • Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması,
 • Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve olanakları bulunmamak şarttır.

Anne, Baba ve Eş için İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuruda bulunacak kişi adına (anne, baba, eş) İkametgah Belgesi (ilmühaberi) – Mahalle muhtarlığından alınacak,
 • Başvuruda bulunacak kişi adına (anne, baba, eş) Aile Sicil Beyannamesi – Mahalle muhtarlığından alınacak,
 • Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği – Aliağa Nüfus Dairesinden alınacak. (Kaymakamlık Binası)

Belediyeye Müracaat Etmek İçin Hangi Koşullar Gereklidir?

 1. Dilekçe
 2. Başvuranın nüfus fotokopisi 
 3. Aile nüfus kayıt örneği
 4. İkamet belgesi (Muhtardan)
 5. Askerlik şubesinden durum belgesi 
 6. Gelir beyanı
 7. Gelir beyanı yok ise SGK’dan belge

Bu Belgeler tamamlandıktan sonra asker aileleri Belediyeye müracaat ettiklerinde; Belediyemizce onaylanacak Araştırma Formu doldurulacak, bizat başvuruyu yapan kişiden imzalı beyanname alınacaktır.

Mal varlığının olup olmadığı eğer varsa  ne kadar gelir getirdiği ailenin gelir durumu Belediye Encümenince değerlendirilecek uygun görülen ailelere asker yardımı yapılacaktır.