ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN ÜÇÜNCÜ ESERİ MYRİNA VE GRYNEİON 1

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI’NIN ÜÇÜNCÜ ESERİ “MYRİNA VE GRYNEİON ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARI, BELGELER VE YENİ ARAŞTIRMALAR, 1. CİLT”

Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini, kültürünü, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü kültür yayınları ile gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tisna, Myrina ve Gryneion ile Aiol kentlerinin en büyüğü ve en önemlisi olan Kyme’ye ev sahipliği yapan Aliağa’nın zengin tarihini gün yüzüne çıkartmak isteyen Aliağa Belediyesi, son dört yıldır tarih ve arkeoloji alanındaki akademik çalışmalara büyük destek veriyor. Akademik alanda yapılan çalışmalar, akademisyenler tarafından ortaya çıkarılan on binlerce gravür, resim, harita, fotoğraf gibi tarihi belge niteliğindeki bilgiler derlenerek “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında eşsiz bir arşiv oluşturuluyor.

Kurulduğu 1952 yılından bugüne kültür alanında özellikle son dört yılda yaptığı akademik araştırmalar ile dev bir kültür hamlesi başlatan Aliağa Belediyesi, Aliağa hakkında bugüne kadar yapılmış birçok araştırmayı, tarihsel belge niteliğindeki yüzlerce yerli ve yabancı belgeyi “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı kitaplarda derliyor.

“Aliağa Kent Kitaplığı” Aliağa Belediyesi basın danışmanlığı koordinesi altında basın bürosu tarafından 19 kitap olarak projelendirildi. Yunan, Alman, Macar, Avusturya, Bulgaristan, İngiliz, İtalyan, ABD Boston ve İngiltere British Müzesinde yer alan Aliağa ile ilgili kaynaklar bir araya getirildi ve bir kısmı konunun uzmanları tarafından Türkçeye çevrildi.

19 kitap olacak şekilde derleme çalışmaları sonlandırılan altı kitap basılarak okuyucu ile buluştu. Yedi kitap da baskı aşamasında. Altı kitabın da yazım aşaması devam ediyor.

“Aliağa Kent Kitaplığı”ndaki eserler okurlara, tarih severlere ve tüm akademi bilim dünyasına ücretsiz olarak hediye ediliyor. Vatandaşlar kitaplara Aliağa Belediyesi Hilal Masa’dan, Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi’nden, belediye dış hizmet birimlerinden ve muhtarlıklardan ücretsiz edinebiliyor.

Aliağa Belediyesi, “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı 120 sayfalık “Aliağa’nın Antik Kentleri” kitabının 2. Basımını, 436 sayfalık “Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar” kitabının Düzeltilmiş 3. Baskısını, 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” kitabının 1. Ciltini, 600 sayfalık “İlkçağdan 21. Yüzyıla, Aliağa Tarihi” kitabı ile 398 sayfalık “Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle, Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri” kitabını tarih severlerin ve akademi dünyasının hizmetine sundu.

Toplam bin 874 sayfadan oluşan ve baskıları hızla tükenen kitapları edinemeyen okurlar başucu niteliğindeki kitapların pdf formatlarına https://aliaga.bel.tr/yayinlarimiz/ bölümünden ulaşabiliyor. Vatandaşlar kitapları cihazlarına indirebiliyor, okuyabiliyor hatta görme engelli vatandaşlar için oluşturulmuş sesli kitap uygulaması sayesinde de kitapları dinleyebiliyor. Ayrıca, Aliağa Belediyesi tarih severler için tüm kitapları pdf formatlarında CD ve Mini DVD olarak da vatandaşlarına sunuyor.

MYRİNA VE GRYNEİON ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARI, BELGELER VE YENİ ARAŞTIRMALAR, 1. CİLT / MURAT ÇEKİLMEZ – EMEL DEREBOYLU POULAİN
Aliağa Belediyesi “Aliağa Kent Kitaplığı”nın üçüncü kitabı olarak “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1.Cilt” i arkeoloji ve akademi dünyasının hizmetine sundu. Dört cilt olarak planlanan eserin ilk iki baskısı okuyucuyla buluşturuldu.

Aliağa’da bulunan antik kentler içinde, tarihte “Apollon Tapınağı” ile bilinen “Gryneion” ve “toprak heykelcikleriyle” arkeoloji dünyasını şaşırtan “Myrina” antik kentlerinin arkeolojik kültür mirası Aliağa Belediyesi’nin yayınladığı kitapla bilim dünyasına kazandırıldı.

Aliağa Belediyesi’nin “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayınladığı dizinin üçüncü kitabı “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, 1. Cilt” bölgede son yıllarda Arkeolojik Yüzey Araştırmaları yapan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Yüzey Araştırması Başkanı Doç. Dr. Murat Çekilmez koordinatörlüğünde 19 Akademisyenin bilimsel makaleleriyle hazırlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez ve akademisyen Emel Dereboylu Poulain’ın editörlüğünde hazırlanan kitap, Myrina ve Gryneion antik kentleri ile ilgili tüm tarihi, arkeolojik ve kültürel mirası bir araya getirirken son yıllarda bölgede yapılan yüzey araştırmalarında elde edilen bilgileri de ilk kez bilim dünyasına sundu. 320 sayfadan oluşan birinci cilt, iki antik kentin tarihten arkeolojiye, coğrafyadan jeoloji ve biyolojiye kadar birçok farklı yönünü içeriyor. Arkeoloji ve akademi dünyasının ilgi odağı olan eserde, 2011-2016 yılları arası yüzey araştırmalarında bulunan veriler ile birlikte buluntular ve disiplinler arası araştırmalara da yer verildi. Eser, tüm arkeoloji meraklılarına, kütüphanelere ve üniversitelere ücretsiz olarak hediye edildi.

“MYRİNA VE GRYNEİON ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARI, BELGELER VE YENİ ARAŞTIRMALAR, 1. CİLT” Kitabının içeriği şöyle;

1. Prof. Dr. Ersin Doğer’in Şiir ve Yorumlarıyla Myrina ve Gryneion

2. Myrina Antik Kenti Yüzey Araştırmaları, Çalışma Alanı, Yapı ve Kalıntılar
Murat Çekilmez

3. Gryneion’da Yapılan Kazı ve Araştırmalar
Aslıhan Güçlü

4. Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Myrina ve Gryneion ile Yakın Çevresi:
Genel Değerlendirme
Emre Erdan

5. 1880 – 1882 Yılları Arasında Myrina’da Atina Fransız Okulu Kazıları
Emel Dereboylu Poulain

6. 19. Yüzyıl Sonunda Antik Myrina’da İki Bey: Aristides ve Demosthenes Baltazzi
Emel Dereboylu Poulain

7. Antik Yazarlarda Myrina ve Gryneion
Murat Aydaş

8. Gryneion ve Sikkeleri
Oğuz Tekin

9. Myrina Yazıtları
Murat Aydaş

10. Gryneion Yazıtları
Murat Aydaş

11. 2011 Yılı Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırması
Nurettin Öztürk – Gencay Güloğlu – Ayhan Girgin

12. 2012 Yılı Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
Nurettin Öztürk

13. 2013 Yılı Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
Nurettin Öztürk – Gencay Güloğlu

14. 2015 – 2016 Yılları Yüzey Araştırmalarına Göre Myrina Nekropolü
Murat Çekilmez

15. Myrina-Gryneion Arasında Bir Höyük Yerleşimi: Çaltılıdere Höyüğü 2016 Yılı
Araştırmaları
Emre Erdan

16. 2015-2016 Yılı Myrina ve Gryneion Yüzey Araştırmalarında Ele Geçen Mühürlü
Amphora Kulpları
Gonca Cankardeş Şenol – Emel Dereboylu Poulain

17. Myrina ve Gryneion Antik Kentleri 2015 – 2016 Yılları Yüzey Araştırması
Seramik Buluntuları
Emel Dereboylu Poulain

18. 2015 Yılı Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırması
Murat Çekilmez – Emrah Özdemir

19. Myrina ve Gryneion Yüzey Araştırmaları Sırasında Tespit Edilen Aiol Kymation .
Bezemeli Bir Mimari Parça Üzerine İlk Gözlemler
Aydın Erön

20. 2015 – 2016 Yılı Myrina ve Gryneion Yüzey Araştırmalarında Bulunan
Pişmiş Toprak Ağırlıklar
Nihan Aydoğmuş

21. Myrinalı Koroplastlar
Murat Aydaş

22. Myrina Antik Kenti (Aliağa-İzmir) ve Yakın Çevresinin Jeolojik Özellikleri
Barış Semiz

23. Myrina Antik Kenti Bitki Örtüsü: 2016 Yılı Çalışmaları
Mesut Kırmacı – Mithat Evrim Demir

24. Myrina’da (Aliağa-İzmir) Jeoarkeoloji Araştırmaları ve Planlanan Çalışmalar
Serdar Vardar

25. Çaltılıdere Köyü Eski Cami
Nurdan Akbulut

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol