ALİAĞA BELEDİYESİ TEMİZLİK MALZEMESİ ALACAK

ALİAĞA BELEDİYESİ TEMİZLİK MALZEMESİ ALACAK

Aliağa Belediyesi Sosyal Kültür ve İdari İşler Müdürlüğü, 2019 Yılı Temizlik Malzemesi mal alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek.

2019 yılı için belediye hizmet birimlerinde kullanmak üzere 75 kalem temizlik malzemesi alım işini kapsayan ihale 19 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi meclis salonunda yapılacak.

Yüklenici firma sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren malları 360 takvim günü içerisinde peyderpey ihtiyaç doğrultusunda Aliağa Belediyesi Sosyal Kültür ve İdari İşler Müdürlüğü’ne teslim edecek. İstekliler ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 150 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi’nden de satın alınabilecek. Tekliflerin, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebileceği, verilen tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olduğu da belirtildi.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol