ALİAĞA BELEDİYESİ SULAMA MALZEMESİ ALACAK

ALİAĞA BELEDİYESİ SULAMA MALZEMESİ ALACAK

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sulama malzemesi mal alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

50 kalem sulama malzemesi mal alımını kapsayan ihale 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhaleyi kazanan yüklenici firma İşe başlama tarihinden itibaren malların tümü 30 takvim günü içerisinde Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 150 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi’nden de satın alınabilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol