ALİAĞA BELEDİYESİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE YAĞMUR OLUĞU ALACAK

ALİAĞA BELEDİYESİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE YAĞMUR OLUĞU ALACAK

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Beton Parke Taşı, Bordür ve Yağmur Oluğu Mal Alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

Nakliye dahil toplam 7 kalem beton parke taşı, bordür ve yağmur oluğu mal alımını kapsayan ihale, 19 Şubat 2019 Salı günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma malları sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde Aliağa Belediyesi mücavir alanlar içerisinde idarenin göstereceği yere teslim edecek.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 150 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi’nden de satın alınabilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol