ALİAĞA BELEDİYESİ İNŞAAT DEMİRİ VE HASIR ÇELİK ALACAK

ALİAĞA BELEDİYESİ İNŞAAT DEMİRİ VE HASIR ÇELİK ALACAK

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü muhtelif inşaat demiri ve hasır çelik mal alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

5 Kalem İnşaat Demiri ve Hasır Çelik Mal Alımını kapsayan ihale 13 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma malların teslimini sözleşme imzalanmasının ardından 45 takvim günü içerisinde ihtiyaca göre Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Çıtak şantiyesine pey der pey yapacak. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 150 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi’nden de satın alınabilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol