ALİAĞA BELEDİYESİ HAZIR BETON ALACAK

ALİAĞA BELEDİYESİ HAZIR BETON ALACAK

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Hazır Beton mal alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

C 20/25 Hazır Beton -1000 metreküp C 25/30 Hazır Beton – 500 metreküp C 20/25 Hazır Beton (Pompalı) – 4000 metreküp C 25/30 Hazır Beton (Pompalı) – 2000 metreküp C 30/37 Hazır Beton (Pompalı) – 1500 metreküp alımını kapsayan ihale 10 Ocak 2019 Perşembe günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhaleyi kazanan yüklenici firma istenen niteliklerdeki hazır betonu sözleşme imzalanmasına müteakip 340 takvim günü içinde teslim edecek. Hazır beton peyderpey ihtiyaç doğrultusunda alınacak. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 250 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi’nden de satın alınabilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol