ALİAĞA BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANDI

ALİAĞA BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANDI

Aliağa Belediyesi ekim ayı olağan meclisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı. Meclis toplantı salonunda gerçekleşen oturumun gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, gündem dışı önergeler ve komisyondan gelen raporlar yer aldı. Meclis üyelerinin görüşüne sunulan 24 madde tek tek oylandı.

3 Eylül 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan toplantı başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesiyle devam etti. Meclis gündeminde yer alan 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nı içeren maddeler oy birliği ile Plan, Bütçe Komisyonuna havale edildi. Performans Programı ve Bütçe Tasarısı görüşmeleri 4 Ekim 2019 Cuma günü saat 18.00’de yapılacak olan ikinci birleşimde oylanacak.

Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında yer alan; 1-2-3-5-6 ve 7’nci maddeler oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi. 4-9-10-11 ve 13’üncü maddeler oy birliği ile kabul edildi. 8’inci madde oy çokluğu ile reddedilirken 12-14 ve 15’inci maddeler oy birliği ile Plan, Bütçe Komisyonuna gönderildi.

ENGELLİLER DERNEĞİ İLE ORTAK HİZMET PROJELERİ ÜRETİLECEK

Aliağa’da yaşayan engelli vatandaşların topluma kazandırılması, menfaatlerinin en yüksek düzeyde tutulması, sosyal gelişimlerine katkı sunulması amacıyla Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği ile protokol yapılarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi hükümleri kapsamında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi hususunun görüşüldüğü 12’nci madde oy birliği ile Plan, Bütçe Komisyonuna havale edildi.

PERFORMANS PROGRAMI İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÖRÜŞÜLECEK

14’üncü madde de yer alan 2020 Mali Yılı Performans Programı ile 15’nci madde de yer alan 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ikinci birleşimde görüşülmek üzere oy birliği ile Plan, Bütçe Komisyonuna havale edildi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesinin ardından komisyondan gelen raporların oylanmasına geçildi. Komisyondan gelen raporlar kapsamındaki 1-2-3 ve 4’üncü maddelerin oy birliği ile 5 ve 6’ncı maddelerin ise oy çokluğu ile komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne karar verildi.

GÜNDEM DIŞI ÖNERGELER

Toplantıda meclis üyelerince üç gündem dışı önerge meclise sunuldu. Kanser tedavisi gördüğü esnada hayatını kaybeden Neslican Tay ve eski belediye çalışanlarından Mehmet Emin Şavur’un isminin Aliağa’da bir park ya da sokağa verilmesi ile Aliağa’da kadın sığınma evi kurulmasını içeren önergeler meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Aliağa Belediyesi ekim ayı olağan meclisi dilek ve temennilerin ardından ikinci birleşimin 4 Ekim 2019 Cuma günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesi ile son buldu.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol